หมวดหมู่:

the/a dog

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงthe/a dog

  • การออกเสียง : inja
    inja [xh]