• การออกเสียงคำว่า Khun Ying Khun Ying [th]
 • การออกเสียงคำว่า Than Phuying Than Phuying [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phan Phan [vi]
 • การออกเสียงคำว่า Muen Muen [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phra Phra [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phraya Phraya [th]
 • การออกเสียงคำว่า Chao Phraya Chao Phraya [th]
 • การออกเสียงคำว่า Somdej Chao Phraya Somdej Chao Phraya [th]
 • การออกเสียงคำว่า Khun Khun [th]
 • การออกเสียงคำว่า Mom Luang Mom Luang [th]
 • การออกเสียงคำว่า Mom Rajawongse Mom Rajawongse [th]
 • การออกเสียงคำว่า Chao Chom Chao Chom [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phra Ong Chao Phra Ong Chao [th]
 • การออกเสียงคำว่า Chao Fa Chao Fa [th]
 • การออกเสียงคำว่า Krom Phrarachawangbowon Krom Phrarachawangbowon [th]
 • การออกเสียงคำว่า Chao Chom Manda Chao Chom Manda [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phra Nang Ther Phra Nang Ther [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phra Rajathevi Phra Rajathevi [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phra Racha Chaya Phra Racha Chaya [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phra Akra Chaya Ther Phra Akra Chaya Ther [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phra Akra Rajathevi Phra Akra Rajathevi [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phra Rajini Phra Rajini [th]
 • การออกเสียงคำว่า Somdej Phra Rajini Somdej Phra Rajini [th]
 • การออกเสียงคำว่า Somdej Somdej [th]
 • การออกเสียงคำว่า Phra Chao Phra Chao [th]
 • การออกเสียงคำว่า Somdej Phra Chao Yu Hua Somdej Phra Chao Yu Hua [th]