หมวดหมู่:

termos médicos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtermos médicos

 • การออกเสียง : rapport rapport [fr]
 • การออกเสียง : lassitude lassitude [en]
 • การออกเสียง : radice radice [it]
 • การออกเสียง : laca laca [pt]
 • การออกเสียง : raciocinar raciocinar [pt]
 • การออกเสียง : rash rash [en]
 • การออกเสียง : triglicerídeos triglicerídeos [pt]
 • การออกเสียง : radioatividade radioatividade [pt]
 • การออกเสียง : rafe rafe [pt]
 • การออกเสียง : raciocínio raciocínio [pt]
 • การออกเสียง : lactose lactose [pt]
 • การออกเสียง : languidez languidez [pt]
 • การออกเสียง : lapsus linguae lapsus linguae [pt]
 • การออกเสียง : ração balanceada ração balanceada [pt]
 • การออกเสียง : râncido râncido [pt]
 • การออกเสียง : rabdomiólise rabdomiólise [pt]
 • การออกเสียง : lazarento lazarento [pt]
 • การออกเสียง : raspagem uterina raspagem uterina [pt]
 • การออกเสียง : rabdomioblastoma rabdomioblastoma [pt]
 • การออกเสียง : rabdo rabdo [pt]
 • การออกเสียง : radioisótopo radioisótopo [es]
 • การออกเสียง : raptus raptus [pt]
 • การออกเสียง : laminar laminar [es]
 • การออกเสียง : rachadura rachadura [pt]
 • การออกเสียง : radicular radicular [es]
 • การออกเสียง : radiobiologia radiobiologia [pt]
 • การออกเสียง : laringocele laringocele [pt]
 • การออกเสียง : lacrimal lacrimal [en]
 • การออกเสียง : ácido lático ácido lático [pt]
 • การออกเสียง : radiocardiografia radiocardiografia [pt]
 • การออกเสียง : labrum labrum [la]
 • การออกเสียง : latente latente [es]
 • การออกเสียง : raquitismo raquitismo [pt]
 • การออกเสียง : radicais livres radicais livres [pt]
 • การออกเสียง : radiação visível radiação visível [pt]
 • การออกเสียง : lacerar lacerar [es]
 • การออกเสียง : radiado radiado [pt]
 • การออกเสียง : lamela lamela [pt]
 • การออกเสียง : laxar laxar [es]
 • การออกเสียง : lactobacillus lactobacillus [pt]
 • การออกเสียง : lanolina lanolina [es]
 • การออกเสียง : laparoscopia laparoscopia [pt]
 • การออกเสียง : larino larino [pt]
 • การออกเสียง : lábil lábil [pt]
 • การออกเสียง : radioterapia radioterapia [it]
 • การออกเสียง : Labro Labro [pt]
 • การออกเสียง : rábico rábico [pt]
 • การออกเสียง : raga raga [pt]
 • การออกเสียง : ramipril ramipril [pt]
 • การออกเสียง : radioscopia radioscopia [es]
 • การออกเสียง : radioimunoterapia radioimunoterapia [pt]
 • การออกเสียง : lácteo lácteo [pt]
 • การออกเสียง : lalo lalo [pt]
 • การออกเสียง : lancinante lancinante [pt]
 • การออกเสียง : radiografia contrastada radiografia contrastada [pt]
 • การออกเสียง : rafia rafia [es]
 • การออกเสียง : lagoftalmo lagoftalmo [pt]
 • การออกเสียง : radiculite radiculite [pt]
 • การออกเสียง : labirintite labirintite [pt]
 • การออกเสียง : racecadotril racecadotril [pt]
 • การออกเสียง : radiocobalto radiocobalto [pt]
 • การออกเสียง : lactante lactante [es]
 • การออกเสียง : labirintopatia labirintopatia [pt]
 • การออกเสียง : radioexposição radioexposição [pt]
 • การออกเสียง : laringologia laringologia [pt]
 • การออกเสียง : radiopatologia radiopatologia [pt]
 • การออกเสียง : raquiomielite raquiomielite [pt]
 • การออกเสียง : laborterapia laborterapia [pt]
 • การออกเสียง : racêmico racêmico [pt]
 • การออกเสียง : radiculomedular radiculomedular [pt]
 • การออกเสียง : laterodorsal laterodorsal [pt]
 • การออกเสียง : raquiano raquiano [pt]
 • การออกเสียง : lamelar lamelar [pt]
 • การออกเสียง : radiocubital radiocubital [pt]
 • การออกเสียง : rancificação rancificação [pt]
 • การออกเสียง : lameli lameli [pt]
 • การออกเสียง : laniar laniar [pt]
 • การออกเสียง : ralação ralação [pt]
 • การออกเสียง : lactescente lactescente [pt]
 • การออกเสียง : lamínula lamínula [pt]
 • การออกเสียง : radiação não ionizante radiação não ionizante [pt]
 • การออกเสียง : radiopacas substâncias radiopacas substâncias [pt]
 • การออกเสียง : ramela ramela [pt]
 • การออกเสียง : láparo láparo [pt]
 • การออกเสียง : laringopatia laringopatia [pt]
 • การออกเสียง : lateroversão lateroversão [pt]
 • การออกเสียง : rabdomioma rabdomioma [pt]
 • การออกเสียง : laringeo laringeo [it]
 • การออกเสียง : radiopelvimetria radiopelvimetria [pt]
 • การออกเสียง : radical livre radical livre [pt]
 • การออกเสียง : raspagem raspagem [pt]
 • การออกเสียง : lacrimotomia lacrimotomia [pt]
 • การออกเสียง : láctico láctico [es]
 • การออกเสียง : radiologia por emissão radiologia por emissão [pt]
 • การออกเสียง : laliatria laliatria [pt]
 • การออกเสียง : lagnose lagnose [pt]
 • การออกเสียง : largura do arco largura do arco [pt]
 • การออกเสียง : raquidiano raquidiano [pt]
 • การออกเสียง : radiocarcinogênese radiocarcinogênese [pt]
 • การออกเสียง : latirismo latirismo [pt]