หมวดหมู่:

teràpia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงteràpia

 • การออกเสียง : intraarterial intraarterial [ca]
 • การออกเสียง : pegat pegat [ca]
 • การออกเสียง : píndola píndola [ca]
 • การออกเสียง : pegat ocular pegat ocular [ca]
 • การออกเสียง : grànul grànul [ca]
 • การออกเสียง : entèrica entèrica [ca]
 • การออกเสียง : endosternal endosternal [ca]
 • การออกเสียง : fórmula magistral fórmula magistral [ca]
 • การออกเสียง : percutània percutània [ca]
 • การออกเสียง : intraarticular intraarticular [ca]
 • การออกเสียง : muntura muntura [ca]
 • การออกเสียง : preparat oficinal preparat oficinal [ca]
 • การออกเสียง : subcutània subcutània [ca]
 • การออกเสียง : solució solució [ca]
 • การออกเสียง : ampul·la ampul·la [ca]
 • การออกเสียง : endoarterial endoarterial [ca]
 • การออกเสียง : intravenosa intravenosa [ca]
 • การออกเสียง : inhalatòria inhalatòria [ca]