หมวดหมู่:

teràpia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงteràpia

 • การออกเสียง : pasta pasta [en]
 • การออกเสียง : paper paper [en]
 • การออกเสียง : gel gel [en]
 • การออกเสียง : Camilla Camilla [es]
 • การออกเสียง : pastilla pastilla [es]
 • การออกเสียง : vial vial [en]
 • การออกเสียง : elixir elixir [en]
 • การออกเสียง : crema crema [es]
 • การออกเสียง : aerosol aerosol [en]
 • การออกเสียง : vaginal vaginal [en]
 • การออกเสียง : Bol Bol [fr]
 • การออกเสียง : lumbar lumbar [en]
 • การออกเสียง : granulat granulat [de]
 • การออกเสียง : sublingual sublingual [en]
 • การออกเสียง : bolus bolus [ro]
 • การออกเสียง : licor licor [pt]
 • การออกเสียง : bombona bombona [ca]
 • การออกเสียง : pomada pomada [es]
 • การออกเสียง : xarop xarop [ca]
 • การออกเสียง : intramuscular intramuscular [en]
 • การออกเสียง : liniment liniment [fr]
 • การออกเสียง : tintura tintura [pt]
 • การออกเสียง : tisana tisana [es]
 • การออกเสียง : parenteral parenteral [en]
 • การออกเสียง : compresa compresa [it]
 • การออกเสียง : rectal rectal [fr]
 • การออกเสียง : lavativa lavativa [es]
 • การออกเสียง : injectable injectable [fr]
 • การออกเสียง : baf baf [cs]
 • การออกเสียง : sinapisme sinapisme [fr]
 • การออกเสียง : uretral uretral [pt]
 • การออกเสียง : emplastre emplastre [ca]
 • การออกเสียง : cataplasma cataplasma [es]
 • การออกเสียง : endovenosa endovenosa [pt]
 • การออกเสียง : intraventricular intraventricular [en]
 • การออกเสียง : audioprotètic audioprotètic [ca]
 • การออกเสียง : intratecal intratecal [ca]
 • การออกเสียง : dempeus dempeus [ca]
 • การออกเสียง : candeleta candeleta [lmo]
 • การออกเสียง : pròtesi acústica pròtesi acústica [ca]
 • การออกเสียง : hipodèrmica hipodèrmica [ca]
 • การออกเสียง : mixtura mixtura [es]
 • การออกเสียง : radioopac radioopac [ca]
 • การออกเสียง : segell segell [ca]
 • การออกเสียง : sostenidor d'alletament sostenidor d'alletament [ca]
 • การออกเสียง : preparació magistral preparació magistral [ca]
 • การออกเสียง : emulsió emulsió [ca]
 • การออกเสียง : polvoritzador polvoritzador [ca]
 • การออกเสียง : gàstrica gàstrica [ca]
 • การออกเสียง : intraraquídia intraraquídia [ca]
 • การออกเสียง : inhalador inhalador [ca]
 • การออกเสียง : de perfil de perfil [ca]
 • การออกเสียง : lent de contacte lent de contacte [ca]
 • การออกเสียง : tintura mare tintura mare [ca]
 • การออกเสียง : parenquimàtica parenquimàtica [ca]
 • การออกเสียง : tampó tampó [ca]
 • การออกเสียง : dragea dragea [ca]
 • การออกเสียง : perlingual perlingual [ca]
 • การออกเสียง : llapis llapis [ca]
 • การออกเสียง : decúbit lateral decúbit lateral [ca]
 • การออกเสียง : col·liri col·liri [ca]
 • การออกเสียง : decúbit supí decúbit supí [ca]
 • การออกเสียง : dispositiu intrauterí dispositiu intrauterí [ca]
 • การออกเสียง : de cara de cara [ca]
 • การออกเสียง : nebulitzador nebulitzador [ca]
 • การออกเสียง : ènema ènema [ca]
 • การออกเสียง : extret extret [ca]
 • การออกเสียง : glòbul glòbul [ca]
 • การออกเสียง : càpsula càpsula [ca]
 • การออกเสียง : col·lutori col·lutori [ca]
 • การออกเสียง : decúbit pron decúbit pron [ca]
 • การออกเสียง : respiratòria respiratòria [ca]
 • การออกเสียง : medul·lar medul·lar [ca]
 • การออกเสียง : loció loció [ca]
 • การออกเสียง : catxet catxet [ca]
 • การออกเสียง : tirallet tirallet [ca]
 • การออกเสียง : lent adherent lent adherent [ca]
 • การออกเสียง : transcutània transcutània [ca]
 • การออกเสียง : instil·lació ocular instil·lació ocular [ca]
 • การออกเสียง : esternal esternal [ca]
 • การออกเสียง : intradèrmica intradèrmica [ca]
 • การออกเสียง : endodèrmica endodèrmica [ca]
 • การออกเสียง : pólvores pólvores [ca]
 • การออกเสียง : suspensió de bari suspensió de bari [ca]
 • การออกเสียง : audiòfon audiòfon [ca]
 • การออกเสียง : vaporitzador vaporitzador [ca]
 • การออกเสียง : mugronera mugronera [ca]
 • การออกเสียง : ajagut ajagut [ca]
 • การออกเสียง : lentícula lentícula [pt]
 • การออกเสียง : aixarop aixarop [ca]
 • การออกเสียง : òvul òvul [ca]
 • การออกเสียง : tirapits tirapits [ca]
 • การออกเสียง : atomitzador atomitzador [ca]
 • การออกเสียง : comprimit comprimit [ca]
 • การออกเสียง : audioprotetista audioprotetista [ca]
 • การออกเสียง : bomba d'infusió bomba d'infusió [ca]
 • การออกเสียง : supositori supositori [ca]
 • การออกเสียง : ungüent ungüent [ca]
 • การออกเสียง : poció poció [ca]
 • การออกเสียง : suspensió suspensió [ca]