หมวดหมู่:

temporalidad

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtemporalidad

  • การออกเสียง : bimensual bimensual [es]
  • การออกเสียง : cron cron [ast]
  • การออกเสียง : inmediatez inmediatez [es]