หมวดหมู่:

Telecomunicações

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTelecomunicações

  • การออกเสียง : Tim
    Tim [en]
  • การออกเสียง : Telesp
    Telesp [pt]