หมวดหมู่:

Telecomunicações

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTelecomunicações

  • การออกเสียง : Telesp Telesp [pt]
  • การออกเสียง : Tim Tim [en]