หมวดหมู่:

telecommunications providers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtelecommunications providers

  • การออกเสียง : Ο.Τ.Ε.
    Ο.Τ.Ε. [el]