หมวดหมู่:

tea cup

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtea cup

  • การออกเสียง : char char [en]
  • การออกเสียง : 茶杯 茶杯 [zh]