หมวดหมู่:

tato

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtato

  • การออกเสียง : 爸爸 爸爸 [zh]