หมวดหมู่:

Tatar Swadesh list

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTatar Swadesh list

 • การออกเสียง : sul sul [tt]
 • การออกเสียง : без без [tt]
 • การออกเสียง : май май [ru]
 • การออกเสียง : кем кем [ru]
 • การออกเสียง : аз аз [tt]
 • การออกเสียง : ел ел [tt]
 • การออกเสียง : Йолдыз Йолдыз [tt]
 • การออกเสียง : ат ат [tt]
 • การออกเสียง : Кояш Кояш [chm]
 • การออกเสียง : кайда кайда [tt]
 • การออกเสียง : арка арка [tt]
 • การออกเสียง : тире тире [tt]
 • การออกเสียง : Кызыл Кызыл [tt]
 • การออกเสียง : Ай Ай [tt]
 • การออกเสียง : Анна Анна [ru]
 • การออกเสียง : мин мин [tt]
 • การออกเสียง : Ак Ак [tt]
 • การออกเสียง : исем исем [tt]
 • การออกเสียง : Бер Бер [tt]
 • การออกเสียง : көл көл [tt]
 • การออกเสียง : көн көн [tt]
 • การออกเสียง : суык суык [tt]
 • การออกเสียง : корт корт [tt]
 • การออกเสียง : ни ни [tt]
 • การออกเสียง : авыз авыз [tt]
 • การออกเสียง : кош кош [tt]
 • การออกเสียง : кайчан кайчан [tt]
 • การออกเสียง : су су [tt]
 • การออกเสียง : ана ана [tt]
 • การออกเสียง : эт эт [tt]
 • การออกเสียง : муен муен [tt]
 • การออกเสียง : яшел яшел [tt]
 • การออกเสียง : дөрес дөрес [tt]
 • การออกเสียง : тар тар [tt]
 • การออกเสียง : баш баш [tt]
 • การออกเสียง : тау тау [ru]
 • การออกเสียง : тел тел [tt]
 • การออกเสียง : кар кар [tt]
 • การออกเสียง : яхшы яхшы [tt]
 • การออกเสียง : елга елга [tt]
 • การออกเสียง : канат канат [tt]
 • การออกเสียง : ит ит [tt]
 • การออกเสียง : урман урман [tt]
 • การออกเสียง : җил җил [tt]
 • การออกเสียง : хатын хатын [tt]
 • การออกเสียง : теге теге [tt]
 • การออกเสียง : бала бала [tt]
 • การออกเสียง : тегендә тегендә [tt]
 • การออกเสียง : иске иске [tt]
 • การออกเสียง : һәм һәм [tt]
 • การออกเสียง : бот бот [uk]
 • การออกเสียง : кара кара [tt]
 • การออกเสียง : бөтен бөтен [tt]
 • การออกเสียง : ул ул [tt]
 • การออกเสียง : дүрт дүрт [tt]
 • การออกเสียง : белән белән [tt]
 • การออกเสียง : Юл Юл [tt]
 • การออกเสียง : уң уң [tt]
 • การออกเสียง : нечкә нечкә [tt]
 • การออกเสียง : йөрәк йөрәк [tt]
 • การออกเสียง : төн төн [tt]
 • การออกเสียง : кул кул [tt]
 • การออกเสียง : таш таш [tt]
 • การออกเสียง : күз күз [tt]
 • การออกเสียง : гөл гөл [tt]
 • การออกเสียง : кеше кеше [tt]
 • การออกเสียง : яңа яңа [tt]
 • การออกเสียง : уйларга уйларга [tt]
 • การออกเสียง : бет бет [tt]
 • การออกเสียง : кыска кыска [tt]
 • การออกเสียง : күрергә күрергә [tt]
 • การออกเสียง : күк күк [tt]
 • การออกเสียง : балык балык [tt]
 • การออกเสียง : түгел түгел [tt]
 • การออกเสียง : аркан аркан [ru]
 • การออกเสียง : киң киң [tt]
 • การออกเสียง : биш биш [tt]
 • การออกเสียง : Анда Анда [tt]
 • การออกเสียง : төтен төтен [tt]
 • การออกเสียง : чөнки чөнки [tt]
 • การออกเสียง : әйтергә әйтергә [tt]
 • การออกเสียง : бау бау [chm]
 • การออกเสียง : өч өч [tt]
 • การออกเสียง : сез сез [tt]
 • การออกเสียง : baw baw [cy]
 • การออกเสียง : агач агач [chm]
 • การออกเสียง : кече кече [chm]
 • การออกเสียง : ут ут [tt]
 • การออกเสียง : салкын салкын [tt]
 • การออกเสียง : өстендә өстендә [tt]
 • การออกเสียง : авыр авыр [tt]
 • การออกเสียง : kül kül [tr]
 • การออกเสียง : ике ике [tt]
 • การออกเสียง : бәйләргә бәйләргә [tt]
 • การออกเสียง : яшәргә яшәргә [tt]
 • การออกเสียง : үлән үлән [tt]
 • การออกเสียง : Сары Сары [tt]
 • การออกเสียง : Томан Томан [tt]
 • การออกเสียง : башка башка [ru]
 • การออกเสียง : җылы җылы [tt]