หมวดหมู่:

Tatar Swadesh list

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTatar Swadesh list

 • การออกเสียง : sul
  sul [tt]
 • การออกเสียง : без
  без [tt]
 • การออกเสียง : май
  май [ru]
 • การออกเสียง : кем
  кем [ru]
 • การออกเสียง : аз
  аз [tt]
 • การออกเสียง : Йолдыз
  Йолдыз [tt]
 • การออกเสียง : ат
  ат [tt]
 • การออกเสียง : Кояш
  Кояш [tt]
 • การออกเสียง : Кызыл
  Кызыл [tt]
 • การออกเสียง : Ай
  Ай [tt]
 • การออกเสียง : ел
  ел [tt]
 • การออกเสียง : кайда
  кайда [tt]
 • การออกเสียง : арка
  арка [ru]
 • การออกเสียง : Анна
  Анна [ru]
 • การออกเสียง : тире
  тире [tt]
 • การออกเสียง : мин
  мин [tt]
 • การออกเสียง : Бер
  Бер [tt]
 • การออกเสียง : Ак
  Ак [tt]
 • การออกเสียง : көл
  көл [kk]
 • การออกเสียง : исем
  исем [tt]
 • การออกเสียง : көн
  көн [tt]
 • การออกเสียง : ни
  ни [tt]
 • การออกเสียง : суык
  суык [tt]
 • การออกเสียง : авыз
  авыз [tt]
 • การออกเสียง : корт
  корт [tt]
 • การออกเสียง : су
  су [tt]
 • การออกเสียง : кош
  кош [tt]
 • การออกเสียง : яшел
  яшел [tt]
 • การออกเสียง : кайчан
  кайчан [tt]
 • การออกเสียง : ана
  ана [tt]
 • การออกเสียง : эт
  эт [tt]
 • การออกเสียง : муен
  муен [tt]
 • การออกเสียง : баш
  баш [tt]
 • การออกเสียง : тау
  тау [ru]
 • การออกเสียง : тар
  тар [tt]
 • การออกเสียง : дөрес
  дөрес [tt]
 • การออกเสียง : тел
  тел [tt]
 • การออกเสียง : яхшы
  яхшы [tt]
 • การออกเสียง : кар
  кар [tt]
 • การออกเสียง : ит
  ит [tt]
 • การออกเสียง : елга
  елга [tt]
 • การออกเสียง : канат
  канат [tt]
 • การออกเสียง : бала
  бала [tt]
 • การออกเสียง : кара
  кара [tt]
 • การออกเสียง : урман
  урман [tt]
 • การออกเสียง : җил
  җил [tt]
 • การออกเสียง : хатын
  хатын [tt]
 • การออกเสียง : дүрт
  дүрт [tt]
 • การออกเสียง : һәм
  һәм [tt]
 • การออกเสียง : теге
  теге [tt]
 • การออกเสียง : тегендә
  тегендә [tt]
 • การออกเสียง : белән
  белән [tt]
 • การออกเสียง : бот
  бот [uk]
 • การออกเสียง : иске
  иске [tt]
 • การออกเสียง : ул
  ул [tt]
 • การออกเสียง : кул
  кул [tt]
 • การออกเสียง : бөтен
  бөтен [tt]
 • การออกเสียง : күз
  күз [tt]
 • การออกเสียง : йөрәк
  йөрәк [tt]
 • การออกเสียง : Юл
  Юл [tt]
 • การออกเสียง : төн
  төн [tt]
 • การออกเสียง : кеше
  кеше [tt]
 • การออกเสียง : уң
  уң [tt]
 • การออกเสียง : таш
  таш [tt]
 • การออกเสียง : яңа
  яңа [tt]
 • การออกเสียง : нечкә
  нечкә [tt]
 • การออกเสียง : гөл
  гөл [tt]
 • การออกเสียง : уйларга
  уйларга [tt]
 • การออกเสียง : түгел
  түгел [tt]
 • การออกเสียง : өч
  өч [tt]
 • การออกเสียง : бет
  бет [tt]
 • การออกเสียง : биш
  биш [tt]
 • การออกเสียง : күк
  күк [tt]
 • การออกเสียง : кыска
  кыска [tt]
 • การออกเสียง : күрергә
  күрергә [tt]
 • การออกเสียง : baw
  baw [cy]
 • การออกเสียง : аркан
  аркан [ru]
 • การออกเสียง : киң
  киң [tt]
 • การออกเสียง : Анда
  Анда [tt]
 • การออกเสียง : чөнки
  чөнки [tt]
 • การออกเสียง : төтен
  төтен [tt]
 • การออกเสียง : Сары
  Сары [tt]
 • การออกเสียง : әйтергә
  әйтергә [tt]
 • การออกเสียง : сез
  сез [tt]
 • การออกเสียง : бау
  бау [chm]
 • การออกเสียง : ике
  ике [tt]
 • การออกเสียง : агач
  агач [tt]
 • การออกเสียง : ут
  ут [tt]
 • การออกเสียง : балык
  балык [tt]
 • การออกเสียง : кече
  кече [chm]
 • การออกเสียง : салкын
  салкын [tt]
 • การออกเสียง : kül
  kül [tr]
 • การออกเสียง : авыр
  авыр [tt]
 • การออกเสียง : өстендә
  өстендә [tt]
 • การออกเสียง : үлән
  үлән [tt]
 • การออกเสียง : бәйләргә
  бәйләргә [tt]
 • การออกเสียง : яшәргә
  яшәргә [tt]
 • การออกเสียง : Томан
  Томан [tt]
 • การออกเสียง : башка
  башка [ru]
 • การออกเสียง : җылы
  җылы [tt]