หมวดหมู่:

Tarde(Tàranto)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTarde(Tàranto)

  • การออกเสียง : tarde tarde [es]