หมวดหมู่:

Take a closer look at that Polish fellow

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTake a closer look at that Polish fellow

  • การออกเสียง : Polakowi Polakowi [pl]