หมวดหมู่:

taiwnese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtaiwnese

  • การออกเสียง : 六 [zh]
  • การออกเสียง : 三 [zh]
  • การออกเสียง : 四 [zh]
  • การออกเสียง : 五 [wuu]
  • การออกเสียง : 七 [ja]