หมวดหมู่:

taiwan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtaiwan

 • การออกเสียง : 馬之遴社 馬之遴社 [zh]
 • การออกเสียง : 卑南 卑南 [zh]
 • การออกเสียง : 昌隆里 昌隆里 [zh]
 • การออกเสียง : 京鼎樓 京鼎樓 [zh]
 • การออกเสียง : 龍門里 龍門里 [zh]
 • การออกเสียง : 民福里 民福里 [zh]
 • การออกเสียง : 上淡水社 上淡水社 [zh]
 • การออกเสียง : 碧山里 碧山里 [zh]
 • การออกเสียง : 興雅里 興雅里 [zh]
 • การออกเสียง : 台灣府 台灣府 [zh]
 • การออกเสียง : 介壽里 介壽里 [zh]
 • การออกเสียง : 忠誠里 忠誠里 [zh]
 • การออกเสียง : 麗山里 麗山里 [zh]
 • การออกเสียง : 社新里 社新里 [zh]
 • การออกเสียง : 山上區 山上區 [zh]
 • การออกเสียง : 福德里 福德里 [zh]
 • การออกเสียง : 新市鄉 新市鄉 [zh]
 • การออกเสียง : 富台里 富台里 [zh]
 • การออกเสียง : 建倫里 建倫里 [zh]
 • การออกเสียง : 紫陽里 紫陽里 [zh]
 • การออกเสียง : 泰和里 泰和里 [zh]
 • การออกเสียง : 北區 北區 [yue]
 • การออกเสียง : 景仁里 景仁里 [zh]
 • การออกเสียง : 安湖里 安湖里 [zh]
 • การออกเสียง : 石牌里 石牌里 [zh]
 • การออกเสียง : 黎平里 黎平里 [zh]
 • การออกเสียง : 基隆河 基隆河 [zh]
 • การออกเสียง : 內湖里 內湖里 [zh]
 • การออกเสียง : 台奸 台奸 [zh]
 • การออกเสียง : 南化區 南化區 [zh]
 • การออกเสียง : 錦德里 錦德里 [zh]
 • การออกเสียง : 港都里 港都里 [zh]
 • การออกเสียง : 天興州 天興州 [zh]
 • การออกเสียง : 福星里 福星里 [zh]
 • การออกเสียง : 惠安里 惠安里 [zh]
 • การออกเสียง : 立農里 立農里 [zh]
 • การออกเสียง : 歸仁鄉 歸仁鄉 [zh]
 • การออกเสียง : 學甲鎮 學甲鎮 [zh]
 • การออกเสียง : 忠貞里 忠貞里 [zh]
 • การออกเสียง : 樂康里 樂康里 [zh]
 • การออกเสียง : 敦厚里 敦厚里 [zh]
 • การออกเสียง : 葫洲里 葫洲里 [zh]
 • การออกเสียง : 湖山里 湖山里 [zh]
 • การออกเสียง : 黎元里 黎元里 [zh]
 • การออกเสียง : 通化里 通化里 [zh]
 • การออกเสียง : 蕭壠社 蕭壠社 [zh]
 • การออกเสียง : 新喜里 新喜里 [zh]
 • การออกเสียง : 興業里 興業里 [zh]
 • การออกเสียง : 板溪里 板溪里 [zh]
 • การออกเสียง : 西安里 西安里 [zh]
 • การออกเสียง : 新營市 新營市 [zh]
 • การออกเสียง : 日祥里 日祥里 [zh]
 • การออกเสียง : 景星里 景星里 [zh]
 • การออกเสียง : 延平里 延平里 [zh]
 • การออกเสียง : 歸仁區 歸仁區 [zh]
 • การออกเสียง : 萬祥里 萬祥里 [zh]
 • การออกเสียง : 永安里 永安里 [zh]
 • การออกเสียง : 建國里 建國里 [zh]
 • การออกเสียง : 後壁鄉 後壁鄉 [zh]
 • การออกเสียง : 新起里 新起里 [zh]
 • การออกเสียง : 萬隆里 萬隆里 [zh]
 • การออกเสียง : 正得里 正得里 [zh]
 • การออกเสียง : 龍淵里 龍淵里 [zh]
 • การออกเสียง : 康寧里 康寧里 [zh]
 • การออกเสียง : 螢雪里 螢雪里 [zh]
 • การออกเสียง : 南嵌社 南嵌社 [zh]
 • การออกเสียง : 古亭區 古亭區 [zh]
 • การออกเสียง : 諸羅 諸羅 [zh]
 • การออกเสียง : 東榮里 東榮里 [zh]
 • การออกเสียง : 嘉南平原 嘉南平原 [zh]
 • การออกเสียง : 湖興里 湖興里 [zh]
 • การออกเสียง : 臥龍里 臥龍里 [zh]
 • การออกเสียง : 景行里 景行里 [zh]
 • การออกเสียง : 北門鄉 北門鄉 [zh]
 • การออกเสียง : 建功里 建功里 [zh]
 • การออกเสียง : 善化鎮 善化鎮 [zh]
 • การออกเสียง : 長春里 長春里 [zh]
 • การออกเสียง : 新生里 新生里 [zh]
 • การออกเสียง : 富錦里 富錦里 [zh]
 • การออกเสียง : 德行里 德行里 [zh]
 • การออกเสียง : 南芳里 南芳里 [zh]
 • การออกเสียง : 西門里 西門里 [zh]
 • การออกเสียง : 東山鄉 東山鄉 [zh]
 • การออกเสียง : 新福里 新福里 [zh]
 • การออกเสียง : 朱園里 朱園里 [zh]
 • การออกเสียง : 聚盛里 聚盛里 [zh]
 • การออกเสียง : 自強里 自強里 [zh]
 • การออกเสียง : 老師里 老師里 [zh]
 • การออกเสียง : 錦華里 錦華里 [zh]
 • การออกเสียง : 松山機場 松山機場 [zh]
 • การออกเสียง : 龍光里 龍光里 [zh]
 • การออกเสียง : 義信里 義信里 [zh]
 • การออกเสียง : 騰雲里 騰雲里 [zh]
 • การออกเสียง : 景聯里 景聯里 [zh]
 • การออกเสียง : 景東里 景東里 [zh]
 • การออกเสียง : 恆春 恆春 [zh]
 • การออกเสียง : 大直 大直 [zh]
 • การออกเสียง : 大武郡牛社 大武郡牛社 [zh]
 • การออกเสียง : 興亞里 興亞里 [zh]
 • การออกเสียง : 正和里 正和里 [zh]