หมวดหมู่:

taiwan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtaiwan

 • การออกเสียง : 公館 公館 [zh]
 • การออกเสียง : 立賢里 立賢里 [zh]
 • การออกเสียง : 仁福里 仁福里 [zh]
 • การออกเสียง : 愛國里 愛國里 [zh]
 • การออกเสียง : 萬壽里 萬壽里 [zh]
 • การออกเสียง : 圓山 圓山 [zh]
 • การออกเสียง : 龍生里 龍生里 [zh]
 • การออกเสียง : 日善里 日善里 [zh]
 • การออกเสียง : 龍福里 龍福里 [zh]
 • การออกเสียง : 新和里 新和里 [zh]
 • การออกเสียง : 興家里 興家里 [zh]
 • การออกเสียง : 左鎮區 左鎮區 [zh]
 • การออกเสียง : ਤਾਈਵਾਨ ਤਾਈਵਾਨ [pa]
 • การออกเสียง : 雙園里 雙園里 [zh]
 • การออกเสียง : 紫雲里 紫雲里 [zh]
 • การออกเสียง : 永和里 永和里 [zh]
 • การออกเสียง : 義村里 義村里 [zh]
 • การออกเสียง : تايوان تايوان [ar]
 • การออกเสียง : 新化鎮 新化鎮 [zh]
 • การออกเสียง : 福志里 福志里 [zh]
 • การออกเสียง : タイワン タイワン [ja]
 • การออกเสียง : 天壽里 天壽里 [zh]
 • การออกเสียง : 內湖 內湖 [zh]
 • การออกเสียง : 福安里 福安里 [zh]
 • การออกเสียง : 建泰里 建泰里 [zh]
 • การออกเสียง : 仁德鄉 仁德鄉 [zh]
 • การออกเสียง : 淡水河 淡水河 [zh]
 • การออกเสียง : 仁德區 仁德區 [zh]
 • การออกเสียง : 文北里 文北里 [zh]
 • การออกเสียง : 富光里 富光里 [zh]
 • การออกเสียง : 朱崙里 朱崙里 [zh]
 • การออกเสียง : 龍崎區 龍崎區 [zh]
 • การออกเสียง : 慈祐里 慈祐里 [zh]
 • การออกเสียง : 永春里 永春里 [zh]
 • การออกเสียง : 臺灣縣 臺灣縣 [zh]
 • การออกเสียง : 長安里 長安里 [zh]
 • การออกเสียง : 龍坡里 龍坡里 [zh]
 • การออกเสียง : 東光里 東光里 [zh]
 • การออกเสียง : 美仁里 美仁里 [zh]
 • การออกเสียง : 永康里 永康里 [zh]
 • การออกเสียง : 永樂里 永樂里 [zh]
 • การออกเสียง : 玉泉里 玉泉里 [zh]
 • การออกเสียง : 大道里 大道里 [zh]
 • การออกเสียง : 光武里 光武里 [zh]
 • การออกเสียง : 南湖里 南湖里 [zh]
 • การออกเสียง : 永福里 永福里 [zh]
 • การออกเสียง : 樟腳里 樟腳里 [zh]
 • การออกเสียง : 凌霄里 凌霄里 [zh]
 • การออกเสียง : 木柵區 木柵區 [zh]
 • การออกเสียง : 紫星里 紫星里 [zh]
 • การออกเสียง : 華興里 華興里 [zh]
 • การออกเสียง : 建明里 建明里 [zh]
 • การออกเสียง : 正守里 正守里 [zh]
 • การออกเสียง : 洲美里 洲美里 [zh]
 • การออกเสียง : 綠堤里 綠堤里 [zh]
 • การออกเสียง : 全德里 全德里 [zh]
 • การออกเสียง : 大內區 大內區 [zh]
 • การออกเสียง : 柳營鄉 柳營鄉 [zh]
 • การออกเสียง : 豐年里 豐年里 [zh]
 • การออกเสียง : 永康區 永康區 [zh]
 • การออกเสียง : 富福里 富福里 [zh]
 • การออกเสียง : 天玉里 天玉里 [zh]
 • การออกเสียง : 葫蘆里 葫蘆里 [zh]
 • การออกเสียง : 秀山里 秀山里 [zh]
 • การออกเสียง : 舊佳里 舊佳里 [zh]
 • การออกเสียง : 復建里 復建里 [zh]
 • การออกเสียง : 富民里 富民里 [zh]
 • การออกเสียง : 建成區 建成區 [zh]
 • การออกเสียง : 天祿里 天祿里 [zh]
 • การออกเสียง : 政大里 政大里 [zh]
 • การออกเสียง : 老泉里 老泉里 [zh]
 • การออกเสียง : 關廟區 關廟區 [zh]
 • การออกเสียง : 雲林 雲林 [zh]
 • การออกเสียง : 東山里 東山里 [zh]
 • การออกเสียง : 民權里 民權里 [zh]
 • การออกเสียง : 林泉里 林泉里 [zh]
 • การออกเสียง : 福住里 福住里 [zh]
 • การออกเสียง : 北港溪 北港溪 [zh]
 • การออกเสียง : 大湖里 大湖里 [zh]
 • การออกเสียง : 佳里區 佳里區 [zh]
 • การออกเสียง : 西康里 西康里 [zh]
 • การออกเสียง : 光信里 光信里 [zh]
 • การออกเสียง : 雞籠城 雞籠城 [zh]
 • การออกเสียง : 梧棲 梧棲 [zh]
 • การออกเสียง : 梅花里 梅花里 [zh]
 • การออกเสียง : 西湖里 西湖里 [zh]
 • การออกเสียง : 北安里 北安里 [zh]
 • การออกเสียง : 新安里 新安里 [zh]
 • การออกเสียง : 陽明里 陽明里 [zh]
 • การออกเสียง : 菁山里 菁山里 [zh]
 • การออกเสียง : 天山里 天山里 [zh]
 • การออกเสียง : 大突社 大突社 [zh]
 • การออกเสียง : 全安里 全安里 [zh]
 • การออกเสียง : 孝德里 孝德里 [zh]
 • การออกเสียง : 左鎮鄉 左鎮鄉 [zh]
 • การออกเสียง : 港墘里 港墘里 [zh]
 • การออกเสียง : 岩山里 岩山里 [zh]
 • การออกเสียง : 蘭雅里 蘭雅里 [zh]
 • การออกเสียง : 蘆洲里 蘆洲里 [zh]
 • การออกเสียง : 芝山里 芝山里 [zh]