หมวดหมู่:

Taijiquan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTaijiquan

 • การออกเสียง : 搂膝 搂膝 [zh]
 • การออกเสียง : 云手 云手 [zh]
 • การออกเสียง : 青龙出水 青龙出水 [zh]
 • การออกเสียง : 单鞭 单鞭 [zh]
 • การออกเสียง : 护心拳 护心拳 [zh]
 • การออกเสียง : Zheng Manqing Zheng Manqing [de]
 • การออกเสียง : 白鹤亮翅 白鹤亮翅 [zh]
 • การออกเสียง : 左擦脚 左擦脚 [zh]
 • การออกเสียง : 肘底看拳 肘底看拳 [zh]
 • การออกเสียง : fajín fajín [es]
 • การออกเสียง : 吴式 吴式 [zh]
 • การออกเสียง : 孙式 孙式 [zh]
 • การออกเสียง : Chen-Stil Chen-Stil [de]
 • การออกเสียง : 斜行 斜行 [zh]
 • การออกเสียง : 右擦脚 右擦脚 [zh]
 • การออกเสียง : 武式 武式 [zh]
 • การออกเสียง : 閃通背 閃通背 [zh]
 • การออกเสียง : 武禹襄式 武禹襄式 [zh]
 • การออกเสียง : 杨式 杨式 [zh]
 • การออกเสียง : 郝式 郝式 [zh]
 • การออกเสียง : Schattenboxer Schattenboxer [de]
 • การออกเสียง : 旋风脚 旋风脚 [zh]
 • การออกเสียง : durchsinken durchsinken [de]
 • การออกเสียง : Yang-Stil Yang-Stil [de]
 • การออกเสียง : 老架一路 老架一路 [zh]
 • การออกเสียง : 掩手攻拳 掩手攻拳 [zh]
 • การออกเสียง : 撇身拳 撇身拳 [zh]
 • การออกเสียง : 六封四闭 六封四闭 [zh]
 • การออกเสียง : 二起脚 二起脚 [zh]
 • การออกเสียง : 武当式 武当式 [zh]
 • การออกเสียง : Chen Xiaowang Chen Xiaowang [de]
 • การออกเสียง : Fajin Fajin [de]
 • การออกเสียง : 陈至诚 陈至诚 [zh]