หมวดหมู่:

türkiye

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtürkiye

 • การออกเสียง : Türkiye
  Türkiye [tr]
 • การออกเสียง : Mustafa Kemal Atatürk
  Mustafa Kemal Atatürk [tr]
 • การออกเสียง : Cedi Osman
  Cedi Osman [tr]
 • การออกเสียง : Adana
  Adana [tr]
 • การออกเสียง : Konya
  Konya [tr]
 • การออกเสียง : kürt
  kürt [hu]
 • การออกเสียง : içli köfte
  içli köfte [tr]
 • การออกเสียง : イズミル
  イズミル [ja]
 • การออกเสียง : ケバブ
  ケバブ [ja]
 • การออกเสียง : オスマン帝国
  オスマン帝国 [ja]
 • การออกเสียง : Türkiyə
  Türkiyə [az]
 • การออกเสียง : Halaskargazi
  Halaskargazi [tr]
 • การออกเสียง : ムスタファ・ケマル・アタテュルク
  ムスタファ・ケマル・アタテュルク [ja]
 • การออกเสียง : クルド人
  クルド人 [ja]
 • การออกเสียง : Ankara Şivesi
  Ankara Şivesi [tr]
 • การออกเสียง : Dikmen Vadisi
  Dikmen Vadisi [tr]