หมวดหมู่:

Türkiye'nin illeri

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTürkiye'nin illeri

 • การออกเสียง : Eskişehir Eskişehir [tr]
 • การออกเสียง : Sivas Sivas [tr]
 • การออกเสียง : Kayseri Kayseri [tr]
 • การออกเสียง : Edirne Edirne [tr]
 • การออกเสียง : Ağrı Ağrı [tr]
 • การออกเสียง : Nevşehir Nevşehir [tr]
 • การออกเสียง : Giresun Giresun [tr]
 • การออกเสียง : aydın aydın [tr]
 • การออกเสียง : Yozgat Yozgat [tr]
 • การออกเสียง : Niğde Niğde [tr]
 • การออกเสียง : ordu ordu [eu]
 • การออกเสียง : Adana Adana [tr]
 • การออกเสียง : Mardin Mardin [tr]
 • การออกเสียง : Mersin Mersin [tr]
 • การออกเสียง : Gümüşhane Gümüşhane [tr]
 • การออกเสียง : Erzurum Erzurum [tr]
 • การออกเสียง : Çanakkale Çanakkale [tr]
 • การออกเสียง : Sinop Sinop [tr]
 • การออกเสียง : Kırıkkale Kırıkkale [tr]
 • การออกเสียง : Diyarbakır Diyarbakır [tr]
 • การออกเสียง : Düzce Düzce [tr]
 • การออกเสียง : Kırşehir Kırşehir [tr]
 • การออกเสียง : Gaziantep Gaziantep [tr]
 • การออกเสียง : Şanlıurfa Şanlıurfa [tr]
 • การออกเสียง : Muğla Muğla [tr]
 • การออกเสียง : Samsun Samsun [tr]
 • การออกเสียง : Tekirdağ Tekirdağ [tr]
 • การออกเสียง : Aksaray Aksaray [tr]
 • การออกเสียง : Bilecik Bilecik [tr]
 • การออกเสียง : Malatya Malatya [tr]
 • การออกเสียง : Isparta Isparta [tr]
 • การออกเสียง : Elazığ Elazığ [tr]
 • การออกเสียง : Balıkesir Balıkesir [tr]
 • การออกเสียง : Konya Konya [tr]
 • การออกเสียง : Kocaeli Kocaeli [tr]
 • การออกเสียง : Hakkari Hakkari [tr]
 • การออกเสียง : Denizli Denizli [tr]
 • การออกเสียง : Kırklareli Kırklareli [tr]
 • การออกเสียง : Kahramanmaraş Kahramanmaraş [tr]
 • การออกเสียง : Rize Rize [tr]
 • การออกเสียง : Karaman Karaman [tr]
 • การออกเสียง : Tunceli Tunceli [tr]
 • การออกเสียง : Bingöl Bingöl [tr]
 • การออกเสียง : Erzincan Erzincan [ku]
 • การออกเสียง : Uşak Uşak [tr]
 • การออกเสียง : Siirt Siirt [tr]
 • การออกเสียง : Çankırı Çankırı [tr]
 • การออกเสียง : Kastamonu Kastamonu [tr]
 • การออกเสียง : Osmaniye Osmaniye [tr]
 • การออกเสียง : Bolu Bolu [tr]
 • การออกเสียง : Burdur Burdur [tr]
 • การออกเสียง : Zonguldak Zonguldak [tr]
 • การออกเสียง : Bitlis Bitlis [tr]
 • การออกเสียง : Kilis Kilis [tr]
 • การออกเสียง : Adıyaman Adıyaman [tr]
 • การออกเสียง : Yalova Yalova [tr]
 • การออกเสียง : Manisa Manisa [tr]
 • การออกเสียง : Hatay Hatay [tr]
 • การออกเสียง : Kütahya Kütahya [tr]
 • การออกเสียง : Çorum Çorum [tr]
 • การออกเสียง : Tokat Tokat [tr]
 • การออกเสียง : afyon afyon [tr]
 • การออกเสียง : Ardahan Ardahan [tr]
 • การออกเสียง : Iğdır Iğdır [tr]
 • การออกเสียง : Bartın Bartın [tr]
 • การออกเสียง : Şırnak Şırnak [tr]
 • การออกเสียง : Kars Kars [tr]
 • การออกเสียง : Bayburt Bayburt [tr]
 • การออกเสียง : Sakarya Sakarya [tr]
 • การออกเสียง : Muş Muş [tr]
 • การออกเสียง : Artvin Artvin [tr]
 • การออกเสียง : Karabük Karabük [tr]