หมวดหมู่:

TÜRK MUTFAĞI

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTÜRK MUTFAĞI

  • การออกเสียง : döner döner [de]