หมวดหมู่:

Türk alfabesi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTürk alfabesi

 • การออกเสียง : û,Û û,Û [tr]
 • การออกเสียง : i,İ i,İ [tr]
 • การออกเสียง : ö,Ö ö,Ö [tr]
 • การออกเสียง : ü,Ü ü,Ü [tr]
 • การออกเสียง : î,Î î,Î [tr]
 • การออกเสียง : â, â, [tr]
 • การออกเสียง : ğ,Ğ ğ,Ğ [tr]
 • การออกเสียง : ş,Ş ş,Ş [tr]
 • การออกเสียง : u,U u,U [tr]
 • การออกเสียง : s,S s,S [tr]
 • การออกเสียง : b,B b,B [tr]
 • การออกเสียง : c,C c,C [tr]
 • การออกเสียง : h,H h,H [tr]
 • การออกเสียง : g,G g,G [tr]
 • การออกเสียง : t,T t,T [tr]
 • การออกเสียง : r,R r,R [tr]
 • การออกเสียง : a,A a,A [tr]
 • การออกเสียง : ç,Ç ç,Ç [tr]
 • การออกเสียง : e,E e,E [tr]
 • การออกเสียง : p,P p,P [tr]
 • การออกเสียง : bilindiği gibi bilindiği gibi [tr]
 • การออกเสียง : o,O o,O [tr]
 • การออกเสียง : z,Z z,Z [tr]
 • การออกเสียง : l,L l,L [tr]
 • การออกเสียง : m,M m,M [tr]
 • การออกเสียง : v,V v,V [tr]
 • การออกเสียง : k,K k,K [tr]
 • การออกเสียง : j,J j,J [tr]
 • การออกเสียง : d,D d,D [tr]
 • การออกเสียง : ı,I ı,I [tr]
 • การออกเสียง : n,N n,N [tr]
 • การออกเสียง : f,F f,F [tr]
 • การออกเสียง : y,Y y,Y [tr]