หมวดหมู่:

türkçe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtürkçe

 • การออกเสียง : Barcelona Barcelona [ca]
 • การออกเสียง : Samsung Samsung [fr]
 • การออกเสียง : teacher teacher [en]
 • การออกเสียง : appropriate appropriate [en]
 • การออกเสียง : application application [en]
 • การออกเสียง : mushroom mushroom [en]
 • การออกเสียง : apply apply [en]
 • การออกเสียง : relative relative [en]
 • การออกเสียง : appointment appointment [en]
 • การออกเสียง : bir bir [tr]
 • การออกเสียง : appetite appetite [en]
 • การออกเสียง : Merlin Merlin [en]
 • การออกเสียง : anyway anyway [en]
 • การออกเสียง : otomobil otomobil [tr]
 • การออกเสียง : üç üç [tr]
 • การออกเสียง : dört dört [tr]
 • การออกเสียง : yüz yüz [tr]
 • การออกเสียง : yedi yedi [tr]
 • การออกเสียง : eski eski [eu]
 • การออกเสียง : sekiz sekiz [tr]
 • การออกเสียง : sıfır sıfır [tr]
 • การออกเสียง : dokuz dokuz [tr]
 • การออกเสียง : mübeccel mübeccel [tr]
 • การออกเสียง : Farsça Farsça [tr]
 • การออกเสียง : bilindiği gibi bilindiği gibi [tr]
 • การออกเสียง : uyumak uyumak [tr]
 • การออกเสียง : nakit nakit [tr]
 • การออกเสียง : İngilizsiniz İngilizsiniz [tr]
 • การออกเสียง : mâd mâd [tr]