หมวดหมู่:

tía

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtía

  • การออกเสียง : tia tia [pt]
  • การออกเสียง : דודה דודה [he]