หมวดหมู่:

tình yêu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtình yêu

  • การออกเสียง : tình yêu tình yêu [vi]