หมวดหมู่:

técnico

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtécnico

  • การออกเสียง : caché
    caché [fr]
  • การออกเสียง : tecnicismos
    tecnicismos [es]