หมวดหมู่:

szkoła

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงszkoła

 • การออกเสียง : kreda kreda [pl]
 • การออกเสียง : nauczycielka nauczycielka [pl]
 • การออกเสียง : pedagog pedagog [tr]
 • การออกเสียง : w szkole w szkole [pl]
 • การออกเสียง : greka greka [eo]
 • การออกเสียง : pupilek pupilek [pl]
 • การออกเสียง : wagarować wagarować [pl]
 • การออกเสียง : pierwszoklasista pierwszoklasista [pl]
 • การออกเสียง : wyrzucenie wyrzucenie [pl]
 • การออกเสียง : fartuszek fartuszek [pl]
 • การออกเสียง : obryć się obryć się [pl]
 • การออกเสียง : sprawdzian sprawdzian [pl]
 • การออกเสียง : klasówka klasówka [pl]
 • การออกเสียง : wywiadówka wywiadówka [pl]
 • การออกเสียง : wypracowania wypracowania [pl]
 • การออกเสียง : matematyczka matematyczka [pl]
 • การออกเสียง : dyrektorka dyrektorka [pl]
 • การออกเสียง : wyszkolony wyszkolony [pl]
 • การออกเสียง : zawodowa zawodowa [pl]
 • การออกเสียง : uczniowski uczniowski [pl]
 • การออกเสียง : macierzysta macierzysta [pl]
 • การออกเสียง : przepytać przepytać [pl]
 • การออกเสียง : wyszkolenie wyszkolenie [pl]
 • การออกเสียง : pierwszoklasistka pierwszoklasistka [pl]
 • การออกเสียง : kolokwium kolokwium [pl]
 • การออกเสียง : żeńska żeńska [pl]
 • การออกเสียง : elitarna elitarna [pl]
 • การออกเสียง : ława ława [pl]
 • การออกเสียง : podpowiedź podpowiedź [pl]
 • การออกเสียง : liceum ogólnokształcące liceum ogólnokształcące [pl]
 • การออกเสียง : zasadnicza zasadnicza [pl]
 • การออกเสียง : celująca celująca [pl]
 • การออกเสียง : mundurek mundurek [pl]
 • การออกเสียง : pokrewna pokrewna [pl]
 • การออกเสียง : szkocka szkocka [pl]
 • การออกเสียง : łęczycka łęczycka [pl]
 • การออกเสียง : wychowawczyni wychowawczyni [pl]
 • การออกเสียง : prywatna prywatna [pl]
 • การออกเสียง : biłgorajska biłgorajska [pl]
 • การออกเสียง : ekstermistycznie ekstermistycznie [pl]
 • การออกเสียง : naborowa naborowa [pl]
 • การออกเสียง : zeszyty zeszyty [pl]
 • การออกเสียง : wagarowanie wagarowanie [pl]
 • การออกเสียง : wyrzucenia wyrzucenia [pl]
 • การออกเสียง : tatrzańska tatrzańska [pl]
 • การออกเสียง : gumka gumka [pl]
 • การออกเสียง : belfer belfer [pl]
 • การออกเสียง : czytanka czytanka [pl]
 • การออกเสียง : patrzałki patrzałki [pl]
 • การออกเสียง : licealista licealista [pl]
 • การออกเสียง : wykształcenie wykształcenie [pl]
 • การออกเสียง : licealistka licealistka [pl]
 • การออกเสียง : poodkładać poodkładać [pl]
 • การออกเสียง : pałacowa pałacowa [pl]
 • การออกเสียง : wyszkolić wyszkolić [pl]
 • การออกเสียง : wrocławska wrocławska [pl]
 • การออกเสียง : oficerska oficerska [pl]
 • การออกเสียง : wagarowicz wagarowicz [pl]
 • การออกเสียง : Szkoła podstawowa Szkoła podstawowa [pl]
 • การออกเสียง : ogólnokształcąca ogólnokształcąca [pl]
 • การออกเสียง : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna [pl]
 • การออกเสียง : prymus prymus [pl]
 • การออกเสียง : bankowa bankowa [pl]
 • การออกเสียง : poprawka poprawka [pl]
 • การออกเสียง : dziekanat dziekanat [pl]
 • การออกเสียง : pogimnazjalna pogimnazjalna [pl]
 • การออกเสียง : kredki kredki [pl]
 • การออกเสียง : przedmaturalny przedmaturalny [pl]
 • การออกเสียง : półanalfabeta półanalfabeta [pl]
 • การออกเสียง : uczelnia uczelnia [pl]
 • การออกเสียง : oddalona oddalona [pl]
 • การออกเสียง : w szkole podstawowej w szkole podstawowej [pl]
 • การออกเสียง : tapicerska tapicerska [pl]
 • การออกเสียง : do szkoły do szkoły [pl]
 • การออกเสียง : szkoła zawodowa szkoła zawodowa [pl]
 • การออกเสียง : urwać się z lekcji urwać się z lekcji [pl]
 • การออกเสียง : modlińska modlińska [pl]
 • การออกเสียง : podstawy przedsiębiorczości podstawy przedsiębiorczości [pl]
 • การออกเสียง : po szkole po szkole [pl]
 • การออกเสียง : Szkoła Główna Handlowa Szkoła Główna Handlowa [pl]
 • การออกเสียง : od szkoły od szkoły [pl]
 • การออกเสียง : przed szkołą przed szkołą [pl]
 • การออกเสียง : poza szkołą poza szkołą [pl]
 • การออกเสียง : ze szkoły ze szkoły [pl]