หมวดหมู่:

szczepionka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงszczepionka

  • การออกเสียง : strzykawka strzykawka [pl]
  • การออกเสียง : bakteryjna bakteryjna [pl]
  • การออกเสียง : szczepiony szczepiony [pl]
  • การออกเสียง : igła igła [pl]
  • การออกเสียง : poszczepienny poszczepienny [pl]