หมวดหมู่:

Swadesh list

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSwadesh list

 • การออกเสียง : ich
  ich [de]
 • การออกเสียง : zwei
  zwei [de]
 • การออกเสียง : eins
  eins [de]
 • การออกเสียง : duin
  duin [nl]
 • การออกเสียง : Ilan
  Ilan [nl]
 • การออกเสียง : amba
  amba [eo]
 • การออกเสียง : waka
  waka [mi]
 • การออกเสียง : gemu
  gemu [ha]
 • การออกเสียง : Sunja
  Sunja [hr]
 • การออกเสียง : ထဲ
  ထဲ [my]
 • การออกเสียง : geren
  geren [nds]
 • การออกเสียง : ဟောင်း
  ဟောင်း [my]
 • การออกเสียง : အခိုး
  အခိုး [my]
 • การออกเสียง : အငွေ့
  အငွေ့ [my]
 • การออกเสียง : လူ
  လူ [my]
 • การออกเสียง : တစ်
  တစ် [my]
 • การออกเสียง : ခွေး
  ခွေး [my]
 • บันทึกการออกเสียง : ၌ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : absi absi [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adarame adarame [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aibide aibide [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : akū akū [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : atanggi atanggi [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : eiten eiten [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ememu ememu [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : golmin golmin [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : gūwa gūwa [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : juwe juwe [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : komso komso [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : labdu labdu [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ududu ududu [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : yabade yabade [mnc] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကစား ကစား [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကန် ကန် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကလေး ကလေး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကိုက် ကိုက် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကိုင် ကိုင် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကုတ် ကုတ် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကောင်း ကောင်း [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျ ကျ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျဉ်း ကျဉ်း [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျဉ်းကျပ် ကျဉ်းကျပ် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျနော် ကျနော် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျမ ကျမ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျယ် ကျယ် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျယ်ဝန်း ကျယ်ဝန်း [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျော ကျော [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျောက် ကျောက် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျဲ ကျဲ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျွန်တော် ကျွန်တော် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကျွန်မ ကျွန်မ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကြယ် ကြယ် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကြား ကြား [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကြိုး ကြိုး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကြီး ကြီး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကြီးမား ကြီးမား [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကြောက် ကြောက် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကြောင့် ကြောင့် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ကွယ်လွန် ကွယ်လွန် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ခင်ပွန်း ခင်ပွန်း [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ခင်ဗျား ခင်ဗျား [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ခေါင်း ခေါင်း [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ခဲ ခဲ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ချည် ချည် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ချမ်း ချမ်း [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ချို ချို [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ချိုး ချိုး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ချုပ် ချုပ် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ချော ချော [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ချွန် ချွန် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ချွန်ထက် ချွန်ထက် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ခြေ ခြေ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ခြေထောက် ခြေထောက် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ခွဲ ခွဲ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ငါ ငါ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ငါး ငါး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ငါတို့ ငါတို့ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ငှက် ငှက် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : စင်း စင်း [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : စဉ်းစား စဉ်းစား [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : စား စား [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : စိမ်း စိမ်း [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : စို စို [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : စီး စီး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : စုပ် စုပ် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : စေး စေး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : စွဲ စွဲ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဆံ ဆံ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဆံပင် ဆံပင် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဆား ဆား [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဆို ဆို [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဆိုး ဆိုး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဆုံး ဆုံး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဆော့ ဆော့ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဇနီး ဇနီး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ည [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ညစ်ထည်း ညစ်ထည်း [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ညာ ညာ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ညှစ် ညှစ် [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ညှပ် ညှပ် [my] รอการออกเสียง