หมวดหมู่:

svenska verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsvenska verb

 • การออกเสียง : misstänka misstänka [sv]
 • การออกเสียง : bedarra bedarra [sv]
 • การออกเสียง : offra offra [sv]
 • การออกเสียง : seeda seeda [sv]
 • การออกเสียง : normalisera normalisera [sv]
 • การออกเสียง : införliva införliva [sv]
 • การออกเสียง : censurera censurera [sv]
 • การออกเสียง : sprätta sprätta [sv]
 • การออกเสียง : böka böka [sv]
 • การออกเสียง : ompyssla ompyssla [sv]
 • การออกเสียง : musicera musicera [sv]
 • การออกเสียง : snattra snattra [sv]
 • การออกเสียง : tillkännage tillkännage [sv]
 • การออกเสียง : fungera fungera [sv]
 • การออกเสียง : smäkta smäkta [sv]
 • การออกเสียง : bevittna bevittna [sv]
 • การออกเสียง : kränka kränka [sv]
 • การออกเสียง : förbättras förbättras [sv]
 • การออกเสียง : passa på passa på [sv]
 • การออกเสียง : smaksätta smaksätta [sv]
 • การออกเสียง : fondera fondera [sv]
 • การออกเสียง : föda föda [sv]
 • การออกเสียง : blixtra blixtra [sv]
 • การออกเสียง : dregla dregla [sv]
 • การออกเสียง : bemöta bemöta [sv]
 • การออกเสียง : grundstöta grundstöta [sv]
 • การออกเสียง : utgöra utgöra [sv]
 • การออกเสียง : återbetala återbetala [sv]
 • การออกเสียง : bukta bukta [sv]
 • การออกเสียง : betjäna betjäna [sv]
 • การออกเสียง : haffa haffa [de]
 • การออกเสียง : dölja dölja [sv]
 • การออกเสียง : stretcha stretcha [sv]
 • การออกเสียง : fräsa fräsa [sv]
 • การออกเสียง : anklaga anklaga [sv]
 • การออกเสียง : kritisera kritisera [sv]
 • การออกเสียง : nagga nagga [sv]
 • การออกเสียง : konservera konservera [sv]
 • การออกเสียง : skyffla skyffla [sv]
 • การออกเสียง : skrubba skrubba [sv]
 • การออกเสียง : konsumera konsumera [sv]
 • การออกเสียง : koppla koppla [sv]
 • การออกเสียง : utsätta utsätta [sv]
 • การออกเสียง : pausera pausera [sv]
 • การออกเสียง : höras höras [sv]
 • การออกเสียง : rämna rämna [sv]
 • การออกเสียง : utsöndra utsöndra [sv]
 • การออกเสียง : fälla fälla [sv]
 • การออกเสียง : roffa roffa [sv]
 • การออกเสียง : minnas minnas [sv]
 • การออกเสียง : sätta på sätta på [sv]
 • การออกเสียง : levandegöra levandegöra [sv]
 • การออกเสียง : träda träda [sv]
 • การออกเสียง : darra darra [pt]
 • การออกเสียง : flaxa flaxa [sv]
 • การออกเสียง : garnera garnera [sv]
 • การออกเสียง : råma råma [sv]
 • การออกเสียง : skandera skandera [sv]
 • การออกเสียง : omintetgöra omintetgöra [sv]
 • การออกเสียง : regissera regissera [sv]
 • การออกเสียง : nischa nischa [sv]
 • การออกเสียง : klirra klirra [sv]
 • การออกเสียง : avtäcka avtäcka [sv]
 • การออกเสียง : indikera indikera [sv]
 • การออกเสียง : komponera komponera [sv]
 • การออกเสียง : tyda tyda [sv]
 • การออกเสียง : rabattera rabattera [sv]
 • การออกเสียง : prutta prutta [sv]
 • การออกเสียง : maskinskriva maskinskriva [sv]
 • การออกเสียง : baxna baxna [sv]
 • การออกเสียง : bottna bottna [sv]
 • การออกเสียง : existera existera [sv]
 • การออกเสียง : sörpla sörpla [sv]
 • การออกเสียง : modifiera modifiera [sv]
 • การออกเสียง : detaljstudera detaljstudera [sv]
 • การออกเสียง : pränta pränta [sv]
 • การออกเสียง : vänta vänta [sv]
 • การออกเสียง : anställa anställa [sv]
 • การออกเสียง : imponera imponera [sv]
 • การออกเสียง : tråckla tråckla [sv]
 • การออกเสียง : besvärja besvärja [sv]
 • การออกเสียง : rekommendera rekommendera [sv]
 • การออกเสียง : skela skela [sv]
 • การออกเสียง : kemtvätta kemtvätta [sv]
 • การออกเสียง : identifiera identifiera [sv]
 • การออกเสียง : förvärva förvärva [sv]
 • การออกเสียง : kurra kurra [sv]
 • การออกเสียง : förvara förvara [sv]
 • การออกเสียง : operera operera [sv]
 • การออกเสียง : fnittra fnittra [sv]
 • การออกเสียง : grina grina [sv]
 • การออกเสียง : spreja spreja [sv]
 • การออกเสียง : bekymra bekymra [sv]
 • การออกเสียง : påminna påminna [sv]
 • การออกเสียง : tvärstoppa tvärstoppa [sv]
 • การออกเสียง : picka picka [sv]
 • การออกเสียง : slingra slingra [sv]
 • การออกเสียง : äventyra äventyra [sv]
 • การออกเสียง : finhacka finhacka [sv]
 • การออกเสียง : kriga kriga [sv]