หมวดหมู่:

svenska verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsvenska verb

 • การออกเสียง : njuta njuta [sv]
 • การออกเสียง : översätta översätta [sv]
 • การออกเสียง : plugga plugga [sv]
 • การออกเสียง : behöva behöva [sv]
 • การออกเสียง : delegera delegera [sv]
 • การออกเสียง : förstöra förstöra [sv]
 • การออกเสียง : klinga klinga [sv]
 • การออกเสียง : klaga klaga [sv]
 • การออกเสียง : Titta Titta [sv]
 • การออกเสียง : bulta bulta [sv]
 • การออกเสียง : skölja skölja [sv]
 • การออกเสียง : tygla tygla [sv]
 • การออกเสียง : berätta berätta [sv]
 • การออกเสียง : Lalla Lalla [de]
 • การออกเสียง : fickparkera fickparkera [sv]
 • การออกเสียง : vittra vittra [sv]
 • การออกเสียง : sluka sluka [cs]
 • การออกเสียง : ge upp ge upp [sv]
 • การออกเสียง : öva öva [sv]
 • การออกเสียง : träffa träffa [sv]
 • การออกเสียง : motionera motionera [sv]
 • การออกเสียง : pippa pippa [sv]
 • การออกเสียง : undvika undvika [sv]
 • การออกเสียง : tjata tjata [sv]
 • การออกเสียง : stava stava [sv]
 • การออกเสียง : födas födas [sv]
 • การออกเสียง : heja heja [sv]
 • การออกเสียง : larma larma [sv]
 • การออกเสียง : halsa halsa [sv]
 • การออกเสียง : vagga vagga [sv]
 • การออกเสียง : anhålla anhålla [sv]
 • การออกเสียง : runka runka [sv]
 • การออกเสียง : hälla hälla [sv]
 • การออกเสียง : ligga ligga [sv]
 • การออกเสียง : våga våga [sv]
 • การออกเสียง : fortsätta fortsätta [sv]
 • การออกเสียง : skämmas skämmas [sv]
 • การออกเสียง : avvakta avvakta [sv]
 • การออกเสียง : genomföra genomföra [sv]
 • การออกเสียง : repetera repetera [sv]
 • การออกเสียง : strejka strejka [sv]
 • การออกเสียง : förutsätta förutsätta [sv]
 • การออกเสียง : dö [sv]
 • การออกเสียง : torka torka [sv]
 • การออกเสียง : gillra gillra [sv]
 • การออกเสียง : lura lura [gl]
 • การออกเสียง : stödja stödja [sv]
 • การออกเสียง : hoppas hoppas [sv]
 • การออกเสียง : gnaga gnaga [sv]
 • การออกเสียง : fundera fundera [sv]
 • การออกเสียง : tacka tacka [sv]
 • การออกเสียง : stoltsera stoltsera [sv]
 • การออกเสียง : ringa ringa [sv]
 • การออกเสียง : förnya förnya [sv]
 • การออกเสียง : djupna djupna [sv]
 • การออกเสียง : tafsa tafsa [sv]
 • การออกเสียง : finnas finnas [sv]
 • การออกเสียง : dilla dilla [de]
 • การออกเสียง : släppa släppa [sv]
 • การออกเสียง : fingranska fingranska [sv]
 • การออกเสียง : försiggå försiggå [sv]
 • การออกเสียง : snubbla snubbla [sv]
 • การออกเสียง : röntga röntga [sv]
 • การออกเสียง : avvärja avvärja [sv]
 • การออกเสียง : erövra erövra [sv]
 • การออกเสียง : gotta sig gotta sig [sv]
 • การออกเสียง : resa sig resa sig [sv]
 • การออกเสียง : sanktionera sanktionera [sv]
 • การออกเสียง : blunda blunda [sv]
 • การออกเสียง : borsta borsta [sv]
 • การออกเสียง : tävla tävla [sv]
 • การออกเสียง : flambera flambera [sv]
 • การออกเสียง : forsla forsla [sv]
 • การออกเสียง : skända skända [sv]
 • การออกเสียง : flamma flamma [ia]
 • การออกเสียง : maximera maximera [sv]
 • การออกเสียง : såga såga [sv]
 • การออกเสียง : vallfärda vallfärda [sv]
 • การออกเสียง : lokalisera lokalisera [sv]
 • การออกเสียง : överdriva överdriva [sv]
 • การออกเสียง : svära svära [sv]
 • การออกเสียง : knycka knycka [sv]
 • การออกเสียง : sitta sitta [sv]
 • การออกเสียง : beakta beakta [sv]
 • การออกเสียง : dränka dränka [sv]
 • การออกเสียง : utvidga utvidga [sv]
 • การออกเสียง : tänka tänka [sv]
 • การออกเสียง : vålla vålla [sv]
 • การออกเสียง : föranleda föranleda [sv]
 • การออกเสียง : ljuda ljuda [sv]
 • การออกเสียง : skaka skaka [sv]
 • การออกเสียง : kämpa kämpa [sv]
 • การออกเสียง : skrämma skrämma [sv]
 • การออกเสียง : sporra sporra [sv]
 • การออกเสียง : uppfostra uppfostra [sv]
 • การออกเสียง : truga truga [sv]
 • การออกเสียง : gottgöra gottgöra [sv]
 • การออกเสียง : falsifiera falsifiera [sv]
 • การออกเสียง : paddla paddla [sv]
 • การออกเสียง : samverka samverka [sv]