หมวดหมู่:

svenska verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsvenska verb

 • การออกเสียง : svaja svaja [sv]
 • การออกเสียง : evakuera evakuera [sv]
 • การออกเสียง : böla böla [sv]
 • การออกเสียง : språka språka [sv]
 • การออกเสียง : hiva hiva [sv]
 • การออกเสียง : panikbromsa panikbromsa [sv]
 • การออกเสียง : övervaka övervaka [sv]
 • การออกเสียง : befolka befolka [sv]
 • การออกเสียง : samvariera samvariera [sv]
 • การออกเสียง : mötas mötas [sv]
 • การออกเสียง : mjukna mjukna [sv]
 • การออกเสียง : gestalta gestalta [sv]
 • การออกเสียง : hamstra hamstra [sv]
 • การออกเสียง : distansera distansera [sv]
 • การออกเสียง : bocka bocka [sv]
 • การออกเสียง : avlägsna avlägsna [sv]
 • การออกเสียง : intyga intyga [sv]
 • การออกเสียง : strukturera strukturera [sv]
 • การออกเสียง : inträffa inträffa [sv]
 • การออกเสียง : gruppera gruppera [sv]
 • การออกเสียง : krama krama [sv]
 • การออกเสียง : rossla rossla [sv]
 • การออกเสียง : tycka tycka [sv]
 • การออกเสียง : förleda förleda [sv]
 • การออกเสียง : glänsa glänsa [sv]
 • การออกเสียง : föra föra [lmo]
 • การออกเสียง : tillmötesgå tillmötesgå [sv]
 • การออกเสียง : speja speja [sv]
 • การออกเสียง : rädas rädas [sv]
 • การออกเสียง : dimensionera dimensionera [sv]
 • การออกเสียง : kitta kitta [ja]
 • การออกเสียง : tärna tärna [sv]
 • การออกเสียง : kontrollera kontrollera [sv]
 • การออกเสียง : avyttra avyttra [sv]
 • การออกเสียง : formalisera formalisera [sv]
 • การออกเสียง : glömma glömma [sv]
 • การออกเสียง : tjura tjura [sv]
 • การออกเสียง : fantisera fantisera [sv]
 • การออกเสียง : stamma stamma [sv]
 • การออกเสียง : missbruka missbruka [sv]
 • การออกเสียง : brädsegla brädsegla [sv]
 • การออกเสียง : avskräcka avskräcka [sv]
 • การออกเสียง : handskas handskas [sv]
 • การออกเสียง : gnägga gnägga [sv]
 • การออกเสียง : gurgla gurgla [sv]
 • การออกเสียง : prångla prångla [sv]
 • การออกเสียง : förmoda förmoda [sv]
 • การออกเสียง : genomdriva genomdriva [sv]
 • การออกเสียง : förvärra förvärra [sv]
 • การออกเสียง : knussla knussla [sv]
 • การออกเสียง : syfta syfta [sv]
 • การออกเสียง : grundera grundera [sv]
 • การออกเสียง : påtvinga påtvinga [sv]
 • การออกเสียง : eftersträva eftersträva [sv]
 • การออกเสียง : irritera irritera [sv]
 • การออกเสียง : uppsöka uppsöka [sv]
 • การออกเสียง : släpa släpa [sv]
 • การออกเสียง : skarva skarva [sv]
 • การออกเสียง : försörja försörja [sv]
 • การออกเสียง : utta utta [ja]
 • การออกเสียง : underlätta underlätta [sv]
 • การออกเสียง : önska önska [sv]
 • การออกเสียง : återkomma återkomma [sv]
 • การออกเสียง : ånga ånga [sv]
 • การออกเสียง : hyvla hyvla [sv]
 • การออกเสียง : hämma hämma [sv]
 • การออกเสียง : redovisa redovisa [sv]
 • การออกเสียง : söla söla [sv]
 • การออกเสียง : föreviga föreviga [sv]
 • การออกเสียง : Variera Variera [sv]
 • การออกเสียง : kränga kränga [sv]
 • การออกเสียง : upphöra upphöra [sv]
 • การออกเสียง : bända bända [sv]
 • การออกเสียง : engagera engagera [sv]
 • การออกเสียง : bryta bryta [sv]
 • การออกเสียง : kånka kånka [sv]
 • การออกเสียง : utstråla utstråla [sv]
 • การออกเสียง : ponera ponera [sv]
 • การออกเสียง : förändras förändras [sv]
 • การออกเสียง : sminka sminka [sv]
 • การออกเสียง : förmedla förmedla [sv]
 • การออกเสียง : hölja hölja [sv]
 • การออกเสียง : Tanka Tanka [sv]
 • การออกเสียง : föregå föregå [sv]
 • การออกเสียง : tapetsera tapetsera [sv]
 • การออกเสียง : arrangera arrangera [sv]
 • การออกเสียง : blåna blåna [sv]
 • การออกเสียง : ångra ångra [sv]
 • การออกเสียง : snava snava [sv]
 • การออกเสียง : fingra fingra [sv]
 • การออกเสียง : drälla drälla [sv]
 • การออกเสียง : synas synas [sv]
 • การออกเสียง : växla växla [sv]
 • การออกเสียง : kontakta kontakta [sv]
 • การออกเสียง : etablera etablera [sv]
 • การออกเสียง : oxidera oxidera [sv]
 • การออกเสียง : frossa frossa [sv]
 • การออกเสียง : förfina förfina [sv]
 • การออกเสียง : knapra knapra [sv]
 • การออกเสียง : positionera positionera [sv]