หมวดหมู่:

svenska verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsvenska verb

 • การออกเสียง : spionera spionera [sv]
 • การออกเสียง : sprattla sprattla [sv]
 • การออกเสียง : garnera garnera [sv]
 • การออกเสียง : mixtra mixtra [sv]
 • การออกเสียง : meka meka [sv]
 • การออกเสียง : åldersbestämma åldersbestämma [sv]
 • การออกเสียง : brainstorma brainstorma [sv]
 • การออกเสียง : Lalla Lalla [de]
 • การออกเสียง : bjäbba bjäbba [sv]
 • การออกเสียง : myndigförklara myndigförklara [sv]
 • การออกเสียง : bräda bräda [sv]
 • การออกเสียง : pinka pinka [sv]
 • การออกเสียง : drälla drälla [sv]
 • การออกเสียง : föresväva föresväva [sv]
 • การออกเสียง : tillkalla tillkalla [sv]
 • การออกเสียง : åtlyda åtlyda [sv]
 • การออกเสียง : halsa halsa [sv]
 • การออกเสียง : påta påta [sv]
 • การออกเสียง : vimsa vimsa [sv]
 • การออกเสียง : långtidsförvara långtidsförvara [sv]
 • การออกเสียง : prutta prutta [sv]
 • การออกเสียง : klimatkompensera klimatkompensera [sv]
 • การออกเสียง : överbeskydda överbeskydda [sv]
 • การออกเสียง : hyvla hyvla [sv]
 • การออกเสียง : förflyta förflyta [sv]
 • การออกเสียง : sarga sarga [ca]
 • การออกเสียง : precisionsskjuta precisionsskjuta [sv]
 • การออกเสียง : vertikalfiska vertikalfiska [sv]
 • การออกเสียง : tvärvända tvärvända [sv]
 • การออกเสียง : separera separera [sv]
 • การออกเสียง : ägna ägna [sv]
 • การออกเสียง : splittra splittra [sv]
 • การออกเสียง : gestalta gestalta [sv]
 • การออกเสียง : reformera reformera [sv]
 • การออกเสียง : befalla befalla [sv]
 • การออกเสียง : underkuva underkuva [sv]
 • การออกเสียง : fåna sig fåna sig [sv]
 • การออกเสียง : grina grina [sv]
 • การออกเสียง : dreja dreja [sv]
 • การออกเสียง : premiärvisa premiärvisa [sv]
 • การออกเสียง : barnvakta barnvakta [sv]
 • การออกเสียง : ringakta ringakta [sv]
 • การออกเสียง : försinka försinka [sv]
 • การออกเสียง : fixeras fixeras [sv]
 • การออกเสียง : fixera fixera [ast]
 • การออกเสียง : indikera indikera [sv]
 • การออกเสียง : förborra förborra [sv]
 • การออกเสียง : skrävla skrävla [sv]
 • การออกเสียง : såta såta [sv]
 • การออกเสียง : skadeskjuta skadeskjuta [sv]
 • การออกเสียง : avfånga avfånga [sv]
 • การออกเสียง : tjuvjaga tjuvjaga [sv]
 • การออกเสียง : övningsköra övningsköra [sv]
 • การออกเสียง : frikoppla frikoppla [sv]
 • การออกเสียง : radikalisera radikalisera [sv]
 • การออกเสียง : ansluta ansluta [sv]
 • การออกเสียง : kröna kröna [sv]
 • การออกเสียง : spreja spreja [sv]
 • การออกเสียง : örfila örfila [sv]
 • การออกเสียง : stappla stappla [sv]
 • การออกเสียง : hafsa hafsa [sv]
 • การออกเสียง : mullra mullra [sv]
 • การออกเสียง : överrumpla överrumpla [sv]
 • การออกเสียง : stålsätta stålsätta [sv]
 • การออกเสียง : värdera värdera [sv]
 • การออกเสียง : kväsa kväsa [sv]
 • การออกเสียง : hacka hacka [sv]
 • การออกเสียง : frakta frakta [sv]
 • การออกเสียง : avgränsa avgränsa [sv]
 • การออกเสียง : jordfästa jordfästa [sv]
 • การออกเสียง : seeda seeda [sv]
 • การออกเสียง : yvas yvas [sv]
 • การออกเสียง : överlappa överlappa [sv]
 • การออกเสียง : taktisera taktisera [sv]
 • การออกเสียง : klösa klösa [sv]
 • การออกเสียง : tidsoptimera tidsoptimera [sv]
 • การออกเสียง : optimera optimera [sv]
 • การออกเสียง : plocka plocka [sv]
 • การออกเสียง : kongruera kongruera [sv]
 • การออกเสียง : försköna försköna [sv]
 • การออกเสียง : negera negera [sv]
 • การออกเสียง : inpränta inpränta [sv]
 • การออกเสียง : förtydliga förtydliga [sv]
 • การออกเสียง : strukturera strukturera [sv]
 • การออกเสียง : uppmärksamma uppmärksamma [sv]
 • การออกเสียง : okynnesäta okynnesäta [sv]
 • การออกเสียง : okynnesläsa okynnesläsa [sv]
 • การออกเสียง : smyghöja smyghöja [sv]
 • การออกเสียง : truga truga [sv]
 • การออกเสียง : inkomma inkomma [sv]
 • การออกเสียง : tvina tvina [sv]
 • การออกเสียง : tära tära [sv]
 • การออกเสียง : överhala överhala [sv]
 • การออกเสียง : vänsterknäcka vänsterknäcka [sv]
 • การออกเสียง : kameraövervaka kameraövervaka [sv]
 • การออกเสียง : stava stava [sv]
 • การออกเสียง : klampa klampa [sv]
 • การออกเสียง : flaga flaga [pl]
 • การออกเสียง : inhysa inhysa [sv]
 • การออกเสียง : försena försena [sv]