หมวดหมู่:

svenska verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsvenska verb

 • การออกเสียง : abdikera abdikera [sv]
 • การออกเสียง : abducera abducera [sv]
 • การออกเสียง : acceptera acceptera [sv]
 • การออกเสียง : acklimatisera sig acklimatisera sig [sv]
 • การออกเสียง : administrera administrera [sv]
 • การออกเสียง : afrikanisera afrikanisera [sv]
 • การออกเสียง : äga rum äga rum [sv]
 • การออกเสียง : agera agera [sv]
 • การออกเสียง : ägna ägna [sv]
 • การออกเสียง : ajournera ajournera [sv]
 • การออกเสียง : åka åka [sv]
 • การออกเสียง : ålägga ålägga [sv]
 • การออกเสียง : åldersbestämma åldersbestämma [sv]
 • การออกเสียง : allokera allokera [sv]
 • การออกเสียง : älska älska [sv]
 • การออกเสียง : alstra alstra [sv]
 • การออกเสียง : älta älta [sv]
 • การออกเสียง : alternera alternera [sv]
 • การออกเสียง : åma sig åma sig [sv]
 • การออกเสียง : ambulera ambulera [sv]
 • การออกเสียง : amerikanisera amerikanisera [sv]
 • การออกเสียง : ämna ämna [sv]
 • การออกเสียง : amputera amputera [sv]
 • การออกเสียง : analysera analysera [sv]
 • การออกเสียง : anamma anamma [sv]
 • การออกเสียง : anbelanga anbelanga [sv]
 • การออกเสียง : andas andas [es]
 • การออกเสียง : ändras ändras [sv]
 • การออกเสียง : anfäkta anfäkta [sv]
 • การออกเสียง : anfalla anfalla [sv]
 • การออกเสียง : ånga ånga [sv]
 • การออกเสียง : ångkoka ångkoka [sv]
 • การออกเสียง : angla angla [eo]
 • การออกเสียง : ångra ångra [sv]
 • การออกเสียง : angripa angripa [sv]
 • การออกเสียง : anhålla anhålla [sv]
 • การออกเสียง : anklaga anklaga [sv]
 • การออกเสียง : ankra ankra [pl]
 • การออกเสียง : anlända anlända [sv]
 • การออกเสียง : anmäla anmäla [sv]
 • การออกเสียง : annalkande annalkande [sv]
 • การออกเสียง : annonsera annonsera [sv]
 • การออกเสียง : anonymisera anonymisera [sv]
 • การออกเสียง : anpassa sig anpassa sig [sv]
 • การออกเสียง : anropa anropa [sv]
 • การออกเสียง : ansätta ansätta [sv]
 • การออกเสียง : anse anse [fr]
 • การออกเสียง : anskaffa anskaffa [sv]
 • การออกเสียง : ansluta ansluta [sv]
 • การออกเสียง : anställa anställa [sv]
 • การออกเสียง : anstränga sig anstränga sig [sv]
 • การออกเสียง : ansvara ansvara [sv]
 • การออกเสียง : Anta Anta [pt]
 • การออกเสียง : anteckna anteckna [sv]
 • การออกเสียง : använda använda [sv]
 • การออกเสียง : Anvisa Anvisa [sv]
 • การออกเสียง : applådera applådera [sv]
 • การออกเสียง : arabisera arabisera [sv]
 • การออกเสียง : arbeta arbeta [sv]
 • การออกเสียง : arbetsträna arbetsträna [sv]
 • การออกเสียง : arkaisera arkaisera [sv]
 • การออกเสียง : arkivera arkivera [sv]
 • การออกเสียง : armhålsprutta armhålsprutta [sv]
 • การออกเสียง : arrangera arrangera [sv]
 • การออกเสียง : arrendera arrendera [sv]
 • การออกเสียง : arrendera ut arrendera ut [sv]
 • การออกเสียง : åska åska [sv]
 • การออกเสียง : åskådliggöra åskådliggöra [sv]
 • การออกเสียง : åstadkomma åstadkomma [sv]
 • การออกเสียง : återbetala återbetala [sv]
 • การออกเสียง : återförena återförena [sv]
 • การออกเสียง : återgälda återgälda [sv]
 • การออกเสียง : återhämta återhämta [sv]
 • การออกเสียง : återknyta återknyta [sv]
 • การออกเสียง : återkomma återkomma [sv]
 • การออกเสียง : återspegla återspegla [sv]
 • การออกเสียง : återstå återstå [sv]
 • การออกเสียง : återta återta [sv]
 • การออกเสียง : återuppliva återuppliva [sv]
 • การออกเสียง : återvända återvända [sv]
 • การออกเสียง : åtlyda åtlyda [sv]
 • การออกเสียง : avbilda avbilda [sv]
 • การออกเสียง : avboka avboka [sv]
 • การออกเสียง : avbörda sig avbörda sig [sv]
 • การออกเสียง : avbryta avbryta [sv]
 • การออกเสียง : avdramatisera avdramatisera [sv]
 • การออกเสียง : avdunsta avdunsta [sv]
 • การออกเสียง : äventyra äventyra [sv]
 • การออกเสียง : avfånga avfånga [sv]
 • การออกเสียง : avge avge [sv]
 • การออกเสียง : avgöra avgöra [sv]
 • การออกเสียง : avgränsa avgränsa [sv]
 • การออกเสียง : avhandla avhandla [sv]
 • การออกเสียง : avlägga avlägga [sv]
 • การออกเสียง : avlägsna avlägsna [sv]
 • การออกเสียง : avlasta avlasta [sv]
 • การออกเสียง : avleda avleda [sv]
 • การออกเสียง : avlöpa avlöpa [sv]
 • การออกเสียง : avlusa avlusa [sv]
 • การออกเสียง : avlyssna avlyssna [sv]