หมวดหมู่:

svenska adjektiv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsvenska adjektiv

 • การออกเสียง : fotriktig fotriktig [sv]
 • การออกเสียง : fräck fräck [sv]
 • การออกเสียง : dristig dristig [sv]
 • การออกเสียง : berikande berikande [sv]
 • การออกเสียง : mörkrädd mörkrädd [sv]
 • การออกเสียง : brusande brusande [sv]
 • การออกเสียง : hälsosam hälsosam [sv]
 • การออกเสียง : hållbar hållbar [sv]
 • การออกเสียง : vikarierande vikarierande [sv]
 • การออกเสียง : epokgörande epokgörande [sv]
 • การออกเสียง : våghalsig våghalsig [sv]
 • การออกเสียง : sprallig sprallig [sv]
 • การออกเสียง : oskyldig oskyldig [sv]
 • การออกเสียง : uppskattad uppskattad [sv]
 • การออกเสียง : barmhärtig barmhärtig [sv]
 • การออกเสียง : släpig släpig [sv]
 • การออกเสียง : massmedial massmedial [sv]
 • การออกเสียง : märklig märklig [sv]
 • การออกเสียง : förtroendeingivande förtroendeingivande [sv]
 • การออกเสียง : osammanhängande osammanhängande [sv]
 • การออกเสียง : snygg snygg [sv]
 • การออกเสียง : orealistisk orealistisk [sv]
 • การออกเสียง : nyckfull nyckfull [sv]
 • การออกเสียง : studentikos studentikos [sv]
 • การออกเสียง : högaktuell högaktuell [sv]
 • การออกเสียง : enveten enveten [sv]
 • การออกเสียง : förbluffad förbluffad [sv]
 • การออกเสียง : rödlätt rödlätt [sv]
 • การออกเสียง : utmanande utmanande [sv]
 • การออกเสียง : tempererad tempererad [sv]
 • การออกเสียง : bedårande bedårande [sv]
 • การออกเสียง : korkad korkad [sv]
 • การออกเสียง : rejäl rejäl [sv]
 • การออกเสียง : skadlig skadlig [sv]
 • การออกเสียง : djupgående djupgående [sv]
 • การออกเสียง : stjärnbeströdd stjärnbeströdd [sv]
 • การออกเสียง : noggrann noggrann [sv]
 • การออกเสียง : våldsam våldsam [sv]
 • การออกเสียง : trind trind [sv]
 • การออกเสียง : litterär litterär [sv]
 • การออกเสียง : medtagen medtagen [sv]
 • การออกเสียง : högfärdig högfärdig [sv]
 • การออกเสียง : närstående närstående [sv]
 • การออกเสียง : orättvis orättvis [sv]
 • การออกเสียง : rasande rasande [sv]
 • การออกเสียง : nyutkommen nyutkommen [sv]
 • การออกเสียง : uthållig uthållig [sv]
 • การออกเสียง : finnig finnig [sv]
 • การออกเสียง : fjollig fjollig [sv]
 • การออกเสียง : ryslig ryslig [sv]
 • การออกเสียง : lerig lerig [sv]
 • การออกเสียง : vildsint vildsint [sv]
 • การออกเสียง : taklös taklös [sv]
 • การออกเสียง : ärlig ärlig [sv]
 • การออกเสียง : bakfull bakfull [sv]
 • การออกเสียง : främmande främmande [sv]
 • การออกเสียง : uttömmande uttömmande [sv]
 • การออกเสียง : sovande sovande [sv]
 • การออกเสียง : likasinnad likasinnad [sv]
 • การออกเสียง : tvåstavig tvåstavig [sv]
 • การออกเสียง : påfrestande påfrestande [sv]
 • การออกเสียง : lättvindig lättvindig [sv]
 • การออกเสียง : djurisk djurisk [sv]
 • การออกเสียง : värdefull värdefull [sv]
 • การออกเสียง : ovidkommande ovidkommande [sv]
 • การออกเสียง : smärtfri smärtfri [sv]
 • การออกเสียง : vanvettig vanvettig [sv]
 • การออกเสียง : betydelsefull betydelsefull [sv]
 • การออกเสียง : färgglad färgglad [sv]
 • การออกเสียง : allvarlig allvarlig [sv]
 • การออกเสียง : bortopererad bortopererad [sv]
 • การออกเสียง : konstgjord konstgjord [sv]
 • การออกเสียง : angenäm angenäm [sv]
 • การออกเสียง : tovig tovig [sv]
 • การออกเสียง : närbelägen närbelägen [sv]
 • การออกเสียง : obestridd obestridd [sv]
 • การออกเสียง : frisinnad frisinnad [sv]
 • การออกเสียง : walesisk walesisk [sv]
 • การออกเสียง : otänkbar otänkbar [sv]
 • การออกเสียง : hemlös hemlös [sv]
 • การออกเสียง : högklassig högklassig [sv]
 • การออกเสียง : ädel ädel [sv]
 • การออกเสียง : istadig istadig [sv]
 • การออกเสียง : ilsken ilsken [sv]
 • การออกเสียง : råbarkad råbarkad [sv]
 • การออกเสียง : lindrig lindrig [sv]
 • การออกเสียง : ordknapp ordknapp [sv]
 • การออกเสียง : bedagad bedagad [hu]
 • การออกเสียง : pösig pösig [sv]
 • การออกเสียง : ålderstigen ålderstigen [sv]
 • การออกเสียง : vresig vresig [sv]
 • การออกเสียง : molande molande [sv]
 • การออกเสียง : likartad likartad [sv]
 • การออกเสียง : fabulös fabulös [sv]
 • การออกเสียง : framtung framtung [sv]
 • การออกเสียง : kärlekslös kärlekslös [sv]
 • การออกเสียง : njugg njugg [sv]
 • การออกเสียง : flerdimensionell flerdimensionell [sv]
 • การออกเสียง : laktosfri laktosfri [sv]
 • การออกเสียง : fryntlig fryntlig [sv]