หมวดหมู่:

svenska adjektiv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsvenska adjektiv

 • การออกเสียง : skirt skirt [en]
 • การออกเสียง : fix fix [en]
 • การออกเสียง : Amper Amper [tt]
 • การออกเสียง : ledsen ledsen [sv]
 • การออกเสียง : underbar underbar [sv]
 • การออกเสียง : blåsig blåsig [sv]
 • การออกเสียง : mager mager [de]
 • การออกเสียง : hal hal [hu]
 • การออกเสียง : stel stel [sv]
 • การออกเสียง : stadig stadig [da]
 • การออกเสียง : Galen Galen [sv]
 • การออกเสียง : kal kal [ku]
 • การออกเสียง : klok klok [sv]
 • การออกเสียง : intressant intressant [sv]
 • การออกเสียง : fal fal [hu]
 • การออกเสียง : vänlig vänlig [sv]
 • การออกเสียง : ointresserad ointresserad [sv]
 • การออกเสียง : målmedveten målmedveten [sv]
 • การออกเสียง : rapp rapp [sv]
 • การออกเสียง : listig listig [de]
 • การออกเสียง : ledsam ledsam [sv]
 • การออกเสียง : krass krass [de]
 • การออกเสียง : kräsen kräsen [sv]
 • การออกเสียง : robusta robusta [es]
 • การออกเสียง : Klingande Klingande [sv]
 • การออกเสียง : avundsjuk avundsjuk [sv]
 • การออกเสียง : malplacerad malplacerad [sv]
 • การออกเสียง : nöjd nöjd [sv]
 • การออกเสียง : skrockfull skrockfull [sv]
 • การออกเสียง : lullig lullig [sv]
 • การออกเสียง : ömsint ömsint [sv]
 • การออกเสียง : Godkänd Godkänd [sv]
 • การออกเสียง : kär kär [sv]
 • การออกเสียง : gammalmodig gammalmodig [sv]
 • การออกเสียง : kärleksfull kärleksfull [sv]
 • การออกเสียง : lättsam lättsam [sv]
 • การออกเสียง : bister bister [da]
 • การออกเสียง : mysig mysig [sv]
 • การออกเสียง : ovanlig ovanlig [sv]
 • การออกเสียง : funktionsduglig funktionsduglig [sv]
 • การออกเสียง : gyllene gyllene [sv]
 • การออกเสียง : ogift ogift [sv]
 • การออกเสียง : försiktig försiktig [sv]
 • การออกเสียง : underfundig underfundig [sv]
 • การออกเสียง : krånglig krånglig [sv]
 • การออกเสียง : gammal gammal [sv]
 • การออกเสียง : statlig statlig [sv]
 • การออกเสียง : hederlig hederlig [sv]
 • การออกเสียง : fnissig fnissig [sv]
 • การออกเสียง : ljuvlig ljuvlig [sv]
 • การออกเสียง : slottstappad slottstappad [sv]
 • การออกเสียง : skraj skraj [pl]
 • การออกเสียง : obekväm obekväm [sv]
 • การออกเสียง : rostig rostig [sv]
 • การออกเสียง : trevlig trevlig [sv]
 • การออกเสียง : annorlunda annorlunda [sv]
 • การออกเสียง : efterbliven efterbliven [sv]
 • การออกเสียง : törstig törstig [sv]
 • การออกเสียง : paj paj [sv]
 • การออกเสียง : lugn lugn [sv]
 • การออกเสียง : härlig härlig [sv]
 • การออกเสียง : beboelig beboelig [da]
 • การออกเสียง : hänsynslös hänsynslös [sv]
 • การออกเสียง : frän frän [sv]
 • การออกเสียง : mjuk mjuk [sv]
 • การออกเสียง : uttråkad uttråkad [sv]
 • การออกเสียง : oemotståndlig oemotståndlig [sv]
 • การออกเสียง : mänsklig mänsklig [sv]
 • การออกเสียง : tråkig tråkig [sv]
 • การออกเสียง : beredd beredd [sv]
 • การออกเสียง : lycklig lycklig [sv]
 • การออกเสียง : nyfiken nyfiken [sv]
 • การออกเสียง : tjock tjock [sv]
 • การออกเสียง : spännande spännande [sv]
 • การออกเสียง : smutsig smutsig [sv]
 • การออกเสียง : spänd spänd [sv]
 • การออกเสียง : genomskinlig genomskinlig [sv]
 • การออกเสียง : illmarig illmarig [sv]
 • การออกเสียง : fungerande fungerande [sv]
 • การออกเสียง : hetlevrad hetlevrad [sv]
 • การออกเสียง : gruvligt gruvligt [sv]
 • การออกเสียง : nuvarande nuvarande [sv]
 • การออกเสียง : känd känd [sv]
 • การออกเสียง : olycklig olycklig [sv]
 • การออกเสียง : sofistikerad sofistikerad [sv]
 • การออกเสียง : flitig flitig [sv]
 • การออกเสียง : bestämd bestämd [sv]
 • การออกเสียง : förtjust förtjust [sv]
 • การออกเสียง : trallvänlig trallvänlig [sv]
 • การออกเสียง : framgångsrik framgångsrik [sv]
 • การออกเสียง : ringa ringa [sv]
 • การออกเสียง : uttjänt uttjänt [sv]
 • การออกเสียง : snuvig snuvig [sv]
 • การออกเสียง : häpen häpen [sv]
 • การออกเสียง : begeistrad begeistrad [sv]
 • การออกเสียง : överraskande överraskande [sv]
 • การออกเสียง : allehanda allehanda [sv]
 • การออกเสียง : deprimerad deprimerad [sv]
 • การออกเสียง : samhällelig samhällelig [sv]
 • การออกเสียง : lealös lealös [sv]