• การออกเสียงคำว่า avance avance [es]
 • การออกเสียงคำว่า transición transición [es]
 • การออกเสียงคำว่า acelerar acelerar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า definitivamente definitivamente [es]
 • การออกเสียงคำว่า advenimiento advenimiento [es]
 • การออกเสียงคำว่า prometedor prometedor [es]
 • การออกเสียงคำว่า liderazgo liderazgo [es]
 • การออกเสียงคำว่า trepidante trepidante [es]
 • การออกเสียงคำว่า exponencial exponencial [es]
 • การออกเสียงคำว่า neurociencia neurociencia [es]
 • การออกเสียงคำว่า matrícula matrícula [es]
 • การออกเสียงคำว่า secuencia secuencia [es]
 • การออกเสียงคำว่า esclarecidamente esclarecidamente [es]
 • การออกเสียงคำว่า someter someter [es]
 • การออกเสียงคำว่า autosatisfacción autosatisfacción [es]
 • การออกเสียงคำว่า estrellato estrellato [es]
 • การออกเสียงคำว่า bélico bélico [es]
 • การออกเสียงคำว่า incestuoso incestuoso [es]
 • การออกเสียงคำว่า condujo condujo [es]
 • การออกเสียงคำว่า potencialmente potencialmente [pt]
 • การออกเสียงคำว่า citado citado [es]
 • การออกเสียงคำว่า trasladar trasladar [es]
 • การออกเสียงคำว่า predilección predilección [es]
 • การออกเสียงคำว่า protagonizar protagonizar [es]
 • การออกเสียงคำว่า mullido mullido [es]
 • การออกเสียงคำว่า sintonía sintonía [es]
 • การออกเสียงคำว่า repunte repunte [es]
 • การออกเสียงคำว่า temporalmente temporalmente [es]
 • การออกเสียงคำว่า camposanto camposanto [es]
 • การออกเสียงคำว่า pradera pradera [es]