หมวดหมู่:

sustantivo común femenino

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsustantivo común femenino

 • การออกเสียง : bruxa
  bruxa [pt]
 • การออกเสียง : lija
  lija [es]
 • การออกเสียง : foz
  foz [gl]
 • การออกเสียง : borda
  borda [hu]
 • การออกเสียง : dalla
  dalla [it]
 • การออกเสียง : zolle
  zolle [it]
 • การออกเสียง : orella
  orella [an]
 • การออกเสียง : caparra
  caparra [it]
 • การออกเสียง : ovellas
  ovellas [an]
 • การออกเสียง : genuflexión
  genuflexión [es]
 • การออกเสียง : bainetas
  bainetas [an]
 • การออกเสียง : zacarra
  zacarra [an]
 • การออกเสียง : abarcas
  abarcas [pt]
 • การออกเสียง : farinetas
  farinetas [an]
 • การออกเสียง : pintacoda
  pintacoda [an]
 • การออกเสียง : paniquesa
  paniquesa [an]
 • การออกเสียง : fuina
  fuina [ast]
 • การออกเสียง : chaminera
  chaminera [an]
 • การออกเสียง : batiaguas
  batiaguas [an]
 • การออกเสียง : chapaleta
  chapaleta [an]
 • การออกเสียง : xordicas
  xordicas [an]
 • การออกเสียง : institutriz
  institutriz [es]
 • การออกเสียง : magoría
  magoría [an]
 • การออกเสียง : sargantana
  sargantana [an]
 • การออกเสียง : nuei
  nuei [an]
 • การออกเสียง : redolada
  redolada [an]
 • การออกเสียง : espelunga
  espelunga [an]