หมวดหมู่:

sustantivo común femenino

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsustantivo común femenino

 • การออกเสียง : bruxa bruxa [pt]
 • การออกเสียง : lija lija [es]
 • การออกเสียง : foz foz [gl]
 • การออกเสียง : borda borda [hu]
 • การออกเสียง : dalla dalla [it]
 • การออกเสียง : zolle zolle [it]
 • การออกเสียง : orella orella [an]
 • การออกเสียง : caparra caparra [it]
 • การออกเสียง : ovellas ovellas [an]
 • การออกเสียง : genuflexión genuflexión [es]
 • การออกเสียง : bainetas bainetas [an]
 • การออกเสียง : zacarra zacarra [an]
 • การออกเสียง : abarcas abarcas [pt]
 • การออกเสียง : farinetas farinetas [an]
 • การออกเสียง : pintacoda pintacoda [an]
 • การออกเสียง : paniquesa paniquesa [an]
 • การออกเสียง : fuina fuina [ast]
 • การออกเสียง : chaminera chaminera [an]
 • การออกเสียง : batiaguas batiaguas [an]
 • การออกเสียง : chapaleta chapaleta [an]
 • การออกเสียง : xordicas xordicas [an]
 • การออกเสียง : institutriz institutriz [es]
 • การออกเสียง : magoría magoría [an]
 • การออกเสียง : sargantana sargantana [an]
 • การออกเสียง : nuei nuei [an]
 • การออกเสียง : redolada redolada [an]
 • การออกเสียง : espelunga espelunga [an]