หมวดหมู่:

surname - Catalan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsurname - Catalan

 • การออกเสียง : Torrelles Torrelles [ca]
 • การออกเสียง : Guilló Guilló [ca]
 • การออกเสียง : Rimbau Rimbau [ca]
 • การออกเสียง : Serrallonga Serrallonga [ca]
 • การออกเสียง : Xiberta Xiberta [ca]
 • การออกเสียง : Bedós Bedós [ca]
 • การออกเสียง : Bell-lloch Bell-lloch [ca]
 • การออกเสียง : Boher Boher [ca]
 • การออกเสียง : Olivé Olivé [ca]
 • การออกเสียง : Arqués Arqués [ca]
 • การออกเสียง : Cuatrecases Cuatrecases [ca]
 • การออกเสียง : Bellmas Bellmas [ca]
 • การออกเสียง : crou crou [ca]
 • การออกเสียง : Tenes Tenes [ca]
 • การออกเสียง : Batallé Batallé [ca]
 • การออกเสียง : Aradas Aradas [ca]
 • การออกเสียง : Daunis Daunis [ca]
 • การออกเสียง : Ball-llosera Ball-llosera [ca]
 • การออกเสียง : Bugalló Bugalló [ca]
 • การออกเสียง : Colls Colls [ca]
 • การออกเสียง : Queixàs Queixàs [ca]
 • การออกเสียง : Vancells Vancells [ca]
 • การออกเสียง : Bartra Bartra [ca]
 • การออกเสียง : Raurich Raurich [ca]
 • การออกเสียง : Saurina Saurina [ca]
 • การออกเสียง : Nonell Nonell [ca]
 • การออกเสียง : Bertrana Bertrana [ca]
 • การออกเสียง : Argelic Argelic [ca]
 • การออกเสียง : Gestas Gestas [ca]
 • การออกเสียง : Ramell Ramell [ca]
 • การออกเสียง : Agramont Agramont [ca]
 • การออกเสียง : Mallart Mallart [ca]
 • การออกเสียง : Gifre Gifre [ca]
 • การออกเสียง : Guillemó Guillemó [ca]
 • การออกเสียง : Perpiñà Perpiñà [ca]
 • การออกเสียง : Barberà Barberà [ca]
 • การออกเสียง : Rodó Rodó [ca]
 • การออกเสียง : Vall-llosera Vall-llosera [ca]
 • การออกเสียง : Balló Balló [ca]
 • การออกเสียง : Estarriola Estarriola [ca]
 • การออกเสียง : Batllori Batllori [ca]
 • การออกเสียง : Bonay Bonay [ca]
 • การออกเสียง : Anglada Anglada [ca]
 • การออกเสียง : Arolas Arolas [ca]
 • การออกเสียง : Batllosera Batllosera [ca]
 • การออกเสียง : Buxó Buxó [ca]
 • การออกเสียง : Casellas Casellas [ca]
 • การออกเสียง : Ministral Ministral [ca]
 • การออกเสียง : Anglas Anglas [ca]
 • การออกเสียง : Preses Preses [ca]
 • การออกเสียง : Massó Massó [ca]
 • การออกเสียง : Pladevall Pladevall [ca]
 • การออกเสียง : Arnal Arnal [ca]
 • การออกเสียง : Avellí Avellí [ca]
 • การออกเสียง : Brugarolas Brugarolas [ca]
 • การออกเสียง : Campistol Campistol [ca]
 • การออกเสียง : Peig Peig [ca]
 • การออกเสียง : Adrover Adrover [ca]
 • การออกเสียง : Forgas Forgas [ca]
 • การออกเสียง : Llaudet Llaudet [ca]
 • การออกเสียง : Brugueras Brugueras [ca]
 • การออกเสียง : Darné Darné [ca]
 • การออกเสียง : Balmanya Balmanya [ca]
 • การออกเสียง : Sarret Sarret [ca]
 • การออกเสียง : Auquer Auquer [ca]
 • การออกเสียง : bassas bassas [ca]
 • การออกเสียง : Canadell Canadell [ca]
 • การออกเสียง : Juher Juher [ca]
 • การออกเสียง : Altisent Altisent [ca]
 • การออกเสียง : Burset Burset [ca]
 • การออกเสียง : Cruañas Cruañas [ca]
 • การออกเสียง : Munné Munné [ca]
 • การออกเสียง : Vigué Vigué [ca]
 • การออกเสียง : Dalmases Dalmases [ca]
 • การออกเสียง : Blaya Blaya [ca]
 • การออกเสียง : Codolà Codolà [ca]
 • การออกเสียง : Amigó Amigó [ca]
 • การออกเสียง : Montanya Montanya [ca]
 • การออกเสียง : Puigsec Puigsec [ca]
 • การออกเสียง : Bruget Bruget [ca]
 • การออกเสียง : saguer saguer [ca]
 • การออกเสียง : Bardagí Bardagí [ca]
 • การออกเสียง : Buxeda Buxeda [ca]
 • การออกเสียง : Aragay Aragay [ca]
 • การออกเสียง : galtes galtes [ca]
 • การออกเสียง : Auguet Auguet [ca]
 • การออกเสียง : Auseller Auseller [ca]
 • การออกเสียง : Bernadó Bernadó [ca]
 • การออกเสียง : Sàbat Sàbat [ca]
 • การออกเสียง : Amich Amich [ca]
 • การออกเสียง : Ballell Ballell [ca]
 • การออกเสียง : Bartolí Bartolí [ca]
 • การออกเสียง : Cotet Cotet [ca]
 • การออกเสียง : Nogué Nogué [ca]
 • การออกเสียง : Albalat Albalat [ca]
 • การออกเสียง : Bastidas Bastidas [ca]
 • การออกเสียง : Bellapart Bellapart [ca]
 • การออกเสียง : Baldellou Baldellou [ca]
 • การออกเสียง : Compan Compan [ca]
 • การออกเสียง : Forcades Forcades [ca]