หมวดหมู่:

surname - Catalan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsurname - Catalan

  • การออกเสียง : riu riu [ca]
  • การออกเสียง : Busquets Busquets [ca]
  • การออกเสียง : rius rius [ca]
  • การออกเสียง : Humet Humet [ca]