หมวดหมู่:

Substantivo Próprio

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSubstantivo Próprio

 • การออกเสียง : Augusta Augusta [en]
 • การออกเสียง : Amelia Amelia [en]
 • การออกเสียง : Alicia Alicia [en]
 • การออกเสียง : Andrew Andrew [en]
 • การออกเสียง : Audrey Audrey [fr]
 • การออกเสียง : Astrid Astrid [sv]
 • การออกเสียง : Angela Angela [de]
 • การออกเสียง : Alison Alison [en]
 • การออกเสียง : Angelo Angelo [it]
 • การออกเสียง : Alexa Alexa [en]
 • การออกเสียง : Aime Aime [fr]
 • การออกเสียง : Alessio Alessio [it]
 • การออกเสียง : Amalia Amalia [it]
 • การออกเสียง : Alessandra Alessandra [ro]
 • การออกเสียง : Aristoteles Aristoteles [no]
 • การออกเสียง : Alana Alana [pt]
 • การออกเสียง : Amir Amir [he]
 • การออกเสียง : Alena Alena [pt]
 • การออกเสียง : Angelina Angelina [de]
 • การออกเสียง : Valença Valença [pt]
 • การออกเสียง : amin amin [tr]
 • การออกเสียง : Ananda Ananda [pt]
 • การออกเสียง : Sia Furler Sia Furler [en]
 • การออกเสียง : Júlio Júlio [pt]
 • การออกเสียง : Adams Adams [en]
 • การออกเสียง : Arnaldo Arnaldo [pt]
 • การออกเสียง : Antero Antero [fi]
 • การออกเสียง : Araranguá Araranguá [pt]
 • การออกเสียง : Alcina Alcina [pt]
 • การออกเสียง : Alvaro Alvaro [pt]
 • การออกเสียง : Ayrton Ayrton [pt]
 • การออกเสียง : Abdala Abdala [pt]
 • การออกเสียง : Cairu Cairu [pt]
 • การออกเสียง : Adolphe Adolphe [pt]
 • การออกเสียง : ary ary [cs]
 • การออกเสียง : Anselmo Anselmo [it]
 • การออกเสียง : Antonieta Antonieta [ca]
 • การออกเสียง : Aira Aira [fi]
 • การออกเสียง : Alzira Alzira [pt]
 • การออกเสียง : Alberico Alberico [pt]
 • การออกเสียง : Adamantina Adamantina [pt]
 • การออกเสียง : Adília Adília [pt]
 • การออกเสียง : Anabel Anabel [pt]
 • การออกเสียง : Arminda Arminda [pt]
 • การออกเสียง : Líbna Líbna [pt]
 • การออกเสียง : Sarapuí Sarapuí [pt]
 • การออกเสียง : Atanasio Atanasio [pt]
 • การออกเสียง : Aurelio Aurelio [pt]
 • การออกเสียง : Arlete Arlete [pt]
 • การออกเสียง : Adeirton Adeirton [pt]
 • การออกเสียง : Alécya Alécya [pt]
 • การออกเสียง : Anete Anete [et]
 • การออกเสียง : Adib Adib [pt]
 • การออกเสียง : Adelayde Adelayde [pt]
 • การออกเสียง : Adélia Adélia [pt]
 • การออกเสียง : Adalgisa Adalgisa [pt]
 • การออกเสียง : Alaíde Alaíde [pt]
 • การออกเสียง : Saboia Ribeiro Saboia Ribeiro [pt]
 • การออกเสียง : Alceu Alceu [pt]
 • การออกเสียง : Alencar Alencar [pt]
 • การออกเสียง : Adilio Adilio [pt]
 • การออกเสียง : Abda Abda [pt]
 • การออกเสียง : Américo Américo [pt]
 • การออกเสียง : Atilio Atilio [pt]
 • การออกเสียง : Abdemis Abdemis [pt]
 • การออกเสียง : Ariene Ariene [pt]
 • การออกเสียง : Amâncio Amâncio [pt]
 • การออกเสียง : Alfeu Alfeu [pt]
 • การออกเสียง : Araci Araci [pt]
 • การออกเสียง : Amilcar Amilcar [pt]
 • การออกเสียง : Aléssia Aléssia [pt]
 • การออกเสียง : Aryana Aryana [pt]
 • การออกเสียง : Jaguaruna Jaguaruna [pt]
 • การออกเสียง : Anibal Anibal [pt]
 • การออกเสียง : aidée aidée [pt]
 • การออกเสียง : Aécio Aécio [pt]
 • การออกเสียง : Ayram Ayram [pt]
 • การออกเสียง : Ademias Ademias [pt]
 • การออกเสียง : Adelinda Adelinda [pt]
 • การออกเสียง : Aluisio Aluisio [pt]
 • การออกเสียง : Arissa Arissa [pt]
 • การออกเสียง : Arlindo Arlindo [pt]
 • การออกเสียง : Valéria Valéria [pt]
 • การออกเสียง : Adilson Adilson [pt]
 • การออกเสียง : Aldete Aldete [pt]
 • การออกเสียง : Alenis Alenis [pt]
 • การออกเสียง : Aisla Aisla [pt]
 • การออกเสียง : Arisla Arisla [pt]
 • การออกเสียง : Adilsom Adilsom [pt]
 • การออกเสียง : Marnivânia Marnivânia [pt]