หมวดหมู่:

substantivo masculino

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo masculino

 • การออกเสียง : desancamento desancamento [pt]
 • การออกเสียง : pai-d'égua pai-d'égua [pt]
 • การออกเสียง : entralhamento entralhamento [pt]
 • การออกเสียง : desanexo desanexo [pt]
 • การออกเสียง : imamo imamo [pt]
 • การออกเสียง : desazo desazo [pt]
 • การออกเสียง : desarmamentismo desarmamentismo [pt]
 • การออกเสียง : cônsul cônsul [pt]
 • การออกเสียง : seringal seringal [pt]
 • การออกเสียง : liberalismo liberalismo [pt]
 • การออกเสียง : guarda-roupas guarda-roupas [pt]
 • การออกเสียง : desabrigo desabrigo [es]
 • การออกเสียง : pilheiro pilheiro [pt]
 • การออกเสียง : pé-rapado pé-rapado [pt]
 • การออกเสียง : netúnio netúnio [pt]
 • การออกเสียง : burgalhau burgalhau [pt]
 • การออกเสียง : desassanhamento desassanhamento [pt]
 • การออกเสียง : nadadouro nadadouro [pt]
 • การออกเสียง : desabuso desabuso [pt]
 • การออกเสียง : bentinho bentinho [pt]
 • การออกเสียง : infiltramento infiltramento [pt]
 • การออกเสียง : desalmamento desalmamento [pt]
 • การออกเสียง : páramo páramo [pt]
 • การออกเสียง : córtice córtice [pt]
 • การออกเสียง : indumento indumento [it]
 • การออกเสียง : desagastamento desagastamento [pt]
 • การออกเสียง : oleoduto oleoduto [pt]
 • การออกเสียง : reaparecimento reaparecimento [pt]
 • การออกเสียง : desbasto desbasto [pt]
 • การออกเสียง : entorpecimento entorpecimento [pt]
 • การออกเสียง : inundamento inundamento [pt]
 • การออกเสียง : desajustamento desajustamento [pt]
 • การออกเสียง : nhô nhô [pt]
 • การออกเสียง : hiperboloide hiperboloide [pt]
 • การออกเสียง : oitante oitante [pt]
 • การออกเสียง : látice látice [pt]
 • การออกเสียง : nelore nelore [pt]
 • การออกเสียง : imoralismo imoralismo [pt]
 • การออกเสียง : contubérnio contubérnio [pt]
 • การออกเสียง : imamato imamato [pt]
 • การออกเสียง : estultilóquio estultilóquio [pt]
 • การออกเสียง : opróbio opróbio [pt]
 • การออกเสียง : desandador desandador [pt]
 • การออกเสียง : desasselvajamento desasselvajamento [pt]
 • การออกเสียง : descortiçamento descortiçamento [pt]
 • การออกเสียง : bravor bravor [pt]
 • การออกเสียง : desabono desabono [pt]
 • การออกเสียง : desassombramento desassombramento [pt]
 • การออกเสียง : contubernáculo contubernáculo [pt]
 • การออกเสียง : rudito rudito [pt]
 • การออกเสียง : brutismo brutismo [pt]
 • การออกเสียง : neurotransmissor neurotransmissor [pt]
 • การออกเสียง : gronofilo gronofilo [pt]
 • การออกเสียง : desatavio desatavio [pt]
 • การออกเสียง : desbastardamento desbastardamento [pt]
 • การออกเสียง : enxerto enxerto [pt]
 • การออกเสียง : nomadismo nomadismo [es]
 • การออกเสียง : desatolamento desatolamento [pt]
 • การออกเสียง : medalhão medalhão [pt]
 • การออกเสียง : desbloqueio desbloqueio [pt]
 • การออกเสียง : nácar nácar [es]
 • การออกเสียง : novo-rico novo-rico [pt]
 • การออกเสียง : chanframento chanframento [pt]
 • การออกเสียง : expurgo expurgo [pt]
 • การออกเสียง : desaclimação desaclimação [pt]
 • การออกเสียง : alcatrão alcatrão [pt]
 • การออกเสียง : desaguadeiro desaguadeiro [pt]
 • การออกเสียง : desentrave desentrave [pt]
 • การออกเสียง : reacionarismo reacionarismo [pt]
 • การออกเสียง : sobrolho sobrolho [pt]
 • การออกเสียง : anelo anelo [pt]
 • การออกเสียง : nabateu nabateu [pt]
 • การออกเสียง : bate-papo bate-papo [pt]
 • การออกเสียง : descabeçamento descabeçamento [pt]
 • การออกเสียง : realistamento realistamento [pt]
 • การออกเสียง : desamassamento desamassamento [pt]
 • การออกเสียง : desarrolhamento desarrolhamento [pt]
 • การออกเสียง : molejo molejo [pt]
 • การออกเสียง : desbrilho desbrilho [pt]
 • การออกเสียง : desavinho desavinho [pt]
 • การออกเสียง : realejo realejo [es]
 • การออกเสียง : desasnamento desasnamento [pt]
 • การออกเสียง : convício convício [pt]
 • การออกเสียง : oblóquio oblóquio [pt]
 • การออกเสียง : desbarato desbarato [pt]
 • การออกเสียง : noctâmbulo noctâmbulo [pt]
 • การออกเสียง : pereópode pereópode [pt]
 • การออกเสียง : mofatrão mofatrão [pt]
 • การออกเสียง : oiti oiti [pt]
 • การออกเสียง : determinismo determinismo [es]
 • การออกเสียง : desbagoamento desbagoamento [pt]
 • การออกเสียง : rucete rucete [pt]
 • การออกเสียง : descanhotamento descanhotamento [pt]
 • การออกเสียง : descalavro descalavro [pt]
 • การออกเสียง : araticum araticum [pt]
 • การออกเสียง : desatendimento desatendimento [pt]
 • การออกเสียง : quinzenário quinzenário [pt]
 • การออกเสียง : rucungo rucungo [pt]
 • การออกเสียง : preternaturalismo preternaturalismo [pt]
 • การออกเสียง : nonagenário nonagenário [pt]