หมวดหมู่:

substantivo feminino

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo feminino

 • การออกเสียง : impação impação [pt]
 • การออกเสียง : inaudibilidade inaudibilidade [pt]
 • การออกเสียง : inartificialidade inartificialidade [pt]
 • การออกเสียง : incivilizabilidade incivilizabilidade [pt]
 • การออกเสียง : imploratividade imploratividade [pt]
 • การออกเสียง : inabitualidade inabitualidade [pt]
 • การออกเสียง : autocrítica autocrítica [pt]
 • การออกเสียง : incitega incitega [pt]
 • การออกเสียง : impermutabilidade impermutabilidade [pt]
 • การออกเสียง : noz-de-gralha noz-de-gralha [pt]
 • การออกเสียง : perestróica perestróica [pt]
 • การออกเสียง : inassiduidade inassiduidade [pt]
 • การออกเสียง : enxertia enxertia [pt]
 • การออกเสียง : reificação reificação [pt]
 • การออกเสียง : Abonança Abonança [pt]
 • การออกเสียง : desapoquentação desapoquentação [pt]
 • การออกเสียง : detersão detersão [pt]
 • การออกเสียง : neurogênese neurogênese [pt]
 • การออกเสียง : chávega chávega [pt]
 • การออกเสียง : descafeinização descafeinização [pt]
 • การออกเสียง : binormal binormal [pt]
 • การออกเสียง : desbrutalização desbrutalização [pt]
 • การออกเสียง : abrasividade abrasividade [pt]
 • การออกเสียง : canela em pau canela em pau [pt]
 • การออกเสียง : contigüidade contigüidade [pt]
 • การออกเสียง : rearborização rearborização [pt]
 • การออกเสียง : desalação desalação [pt]
 • การออกเสียง : borraxeira borraxeira [gl]
 • การออกเสียง : desamortização desamortização [pt]
 • การออกเสียง : determinabilidade determinabilidade [pt]
 • การออกเสียง : desadoração desadoração [pt]
 • การออกเสียง : desajuda desajuda [pt]
 • การออกเสียง : reaplicação reaplicação [pt]
 • การออกเสียง : perplexidez perplexidez [pt]
 • การออกเสียง : reagravação reagravação [pt]
 • การออกเสียง : descafeinação descafeinação [pt]
 • การออกเสียง : urucubaca urucubaca [pt]
 • การออกเสียง : desanimação desanimação [pt]
 • การออกเสียง : terneza terneza [pt]
 • การออกเสียง : guapice guapice [pt]
 • การออกเสียง : imaleabilidade imaleabilidade [pt]
 • การออกเสียง : inatendibilidade inatendibilidade [pt]
 • การออกเสียง : peremptoriedade peremptoriedade [pt]
 • การออกเสียง : obstupefação obstupefação [pt]
 • การออกเสียง : esturdície esturdície [pt]
 • การออกเสียง : inacababilidade inacababilidade [pt]
 • การออกเสียง : durázia durázia [pt]
 • การออกเสียง : inafiançabilidade inafiançabilidade [pt]
 • การออกเสียง : grosseza grosseza [pt]
 • การออกเสียง : infirmação infirmação [pt]
 • การออกเสียง : readequação readequação [pt]
 • การออกเสียง : inacumulação inacumulação [pt]
 • การออกเสียง : intersexualidade intersexualidade [pt]
 • การออกเสียง : imunopatologia imunopatologia [pt]
 • การออกเสียง : desalgemagem desalgemagem [pt]
 • การออกเสียง : descorrespondência descorrespondência [pt]
 • การออกเสียง : olfação olfação [pt]
 • การออกเสียง : afetuosidade afetuosidade [pt]
 • การออกเสียง : desassemelhação desassemelhação [pt]
 • การออกเสียง : ocidentalização ocidentalização [pt]
 • การออกเสียง : desatracação desatracação [pt]
 • การออกเสียง : inabdicabilidade inabdicabilidade [pt]
 • การออกเสียง : coloide coloide [pt]
 • การออกเสียง : desbabelização desbabelização [pt]
 • การออกเสียง : exornação exornação [pt]
 • การออกเสียง : inexpressão inexpressão [pt]
 • การออกเสียง : oiá oiá [pt]
 • การออกเสียง : pábstia pábstia [pt]
 • การออกเสียง : abdicabilidade abdicabilidade [pt]
 • การออกเสียง : detre detre [pt]
 • การออกเสียง : reaprendizagem reaprendizagem [pt]
 • การออกเสียง : inabitabilidade inabitabilidade [pt]
 • การออกเสียง : rusticaria rusticaria [pt]
 • การออกเสียง : neutralidade neutralidade [pt]
 • การออกเสียง : novocaína novocaína [pt]
 • การออกเสียง : imunotoxina imunotoxina [pt]
 • การออกเสียง : chacotice chacotice [pt]
 • การออกเสียง : brutaria brutaria [pt]
 • การออกเสียง : sandice sandice [pt]
 • การออกเสียง : imaginabilidade imaginabilidade [pt]
 • การออกเสียง : pererenga pererenga [pt]
 • การออกเสียง : desamotinação desamotinação [pt]
 • การออกเสียง : inassimilabilidade inassimilabilidade [pt]
 • การออกเสียง : desaventura desaventura [pt]
 • การออกเสียง : desairosidade desairosidade [pt]
 • การออกเสียง : desambigüização desambigüização [pt]
 • การออกเสียง : inadequação inadequação [pt]