หมวดหมู่:

substantivo feminino

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo feminino

 • การออกเสียง : palavra
  palavra [pt]
 • การออกเสียง : sexta-feira
  sexta-feira [pt]
 • การออกเสียง : quinta-feira
  quinta-feira [pt]
 • การออกเสียง : terça-feira
  terça-feira [pt]
 • การออกเสียง : quarta-feira
  quarta-feira [pt]
 • การออกเสียง : viagem
  viagem [pt]
 • การออกเสียง : neve
  neve [it]
 • การออกเสียง : questão
  questão [pt]
 • การออกเสียง : sé
  [es]
 • การออกเสียง : avenida
  avenida [es]
 • การออกเสียง : pedra
  pedra [pt]
 • การออกเสียง : série
  série [fr]
 • การออกเสียง : ameixa
  ameixa [pt]
 • การออกเสียง : moqueca
  moqueca [pt]
 • การออกเสียง : absorbibilidade
  absorbibilidade [pt]
 • การออกเสียง : ninfa
  ninfa [es]
 • การออกเสียง : tolerabilidade
  tolerabilidade [pt]
 • การออกเสียง : abortividade
  abortividade [pt]
 • การออกเสียง : bandeira
  bandeira [pt]
 • การออกเสียง : semolina
  semolina [en]
 • การออกเสียง : prebenda
  prebenda [es]
 • การออกเสียง : novena
  novena [es]
 • การออกเสียง : jabuticaba
  jabuticaba [pt]
 • การออกเสียง : cabrita
  cabrita [es]
 • การออกเสียง : preexistência
  preexistência [pt]
 • การออกเสียง : intrepidez
  intrepidez [es]
 • การออกเสียง : nectarina
  nectarina [pt]
 • การออกเสียง : chaveta
  chaveta [es]
 • การออกเสียง : sesta
  sesta [it]
 • การออกเสียง : longevidade
  longevidade [pt]
 • การออกเสียง : fagocitose
  fagocitose [pt]
 • การออกเสียง : absurdidade
  absurdidade [pt]
 • การออกเสียง : neurologia
  neurologia [ia]
 • การออกเสียง : abundidade
  abundidade [pt]
 • การออกเสียง : motriz
  motriz [es]
 • การออกเสียง : abnormidade
  abnormidade [pt]
 • การออกเสียง : naftalina
  naftalina [es]
 • การออกเสียง : absorbilidade
  absorbilidade [pt]
 • การออกเสียง : bundinha
  bundinha [pt]
 • การออกเสียง : desafabilidade
  desafabilidade [pt]
 • การออกเสียง : premissa
  premissa [pt]
 • การออกเสียง : nicotina
  nicotina [it]
 • การออกเสียง : inexigibilidade
  inexigibilidade [pt]
 • การออกเสียง : ruga
  ruga [la]
 • การออกเสียง : neurolinguística
  neurolinguística [pt]
 • การออกเสียง : abditividade
  abditividade [pt]
 • การออกเสียง : toxidez
  toxidez [pt]
 • การออกเสียง : instigação
  instigação [pt]
 • การออกเสียง : lingüiça
  lingüiça [pt]
 • การออกเสียง : nosologia
  nosologia [pt]
 • การออกเสียง : rutina
  rutina [cs]
 • การออกเสียง : incitação
  incitação [pt]
 • การออกเสียง : cataplana
  cataplana [pt]
 • การออกเสียง : ninfeta
  ninfeta [pt]
 • การออกเสียง : dendrologia
  dendrologia [it]
 • การออกเสียง : abacelabilidade
  abacelabilidade [pt]
 • การออกเสียง : imanência
  imanência [pt]
 • การออกเสียง : neuropsiquiatria
  neuropsiquiatria [pt]
 • การออกเสียง : tola
  tola [pt]
 • การออกเสียง : neurite
  neurite [pt]
 • การออกเสียง : xesta
  xesta [gl]
 • การออกเสียง : necrofagia
  necrofagia [pt]
 • การออกเสียง : desamalgamação
  desamalgamação [pt]
 • การออกเสียง : heterocromia
  heterocromia [pt]
 • การออกเสียง : abalabilidade
  abalabilidade [pt]
 • การออกเสียง : torcedura
  torcedura [es]
 • การออกเสียง : sensitiva
  sensitiva [es]
 • การออกเสียง : desbandada
  desbandada [es]
 • การออกเสียง : efeméride
  efeméride [pt]
 • การออกเสียง : imprecação
  imprecação [pt]
 • การออกเสียง : tolear
  tolear [gl]
 • การออกเสียง : descortesia
  descortesia [pt]
 • การออกเสียง : impavidez
  impavidez [es]
 • การออกเสียง : abolibilidade
  abolibilidade [pt]
 • การออกเสียง : niacina
  niacina [pt]
 • การออกเสียง : odalisca
  odalisca [pt]
 • การออกเสียง : rainha-mãe
  rainha-mãe [pt]
 • การออกเสียง : abaliedade
  abaliedade [pt]
 • การออกเสียง : neomicina
  neomicina [pt]
 • การออกเสียง : naveta
  naveta [pt]
 • การออกเสียง : neurotoxina
  neurotoxina [pt]
 • การออกเสียง : nefrite
  nefrite [pt]
 • การออกเสียง : reaquisição
  reaquisição [pt]
 • การออกเสียง : oiticica
  oiticica [pt]
 • การออกเสียง : invectiva
  invectiva [pt]
 • การออกเสียง : refrega
  refrega [pt]
 • การออกเสียง : russofonia
  russofonia [pt]
 • การออกเสียง : negritude
  negritude [pt]
 • การออกเสียง : aurora austral
  aurora austral [pt]
 • การออกเสียง : sêmola
  sêmola [pt]
 • การออกเสียง : microcefalia
  microcefalia [es]
 • การออกเสียง : irresponsabilidade
  irresponsabilidade [pt]
 • การออกเสียง : pretexta
  pretexta [pt]
 • การออกเสียง : náiade
  náiade [pt]
 • การออกเสียง : inacessibilidade
  inacessibilidade [pt]
 • การออกเสียง : inascibilidade
  inascibilidade [pt]
 • การออกเสียง : descanção
  descanção [pt]
 • การออกเสียง : imodicidade
  imodicidade [pt]
 • การออกเสียง : flogisticação
  flogisticação [pt]
 • การออกเสียง : inaturalidade
  inaturalidade [pt]