หมวดหมู่:

substantivo feminino

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo feminino

 • การออกเสียงคำว่า palavra palavra [pt]
 • การออกเสียงคำว่า cama cama [es]
 • การออกเสียงคำว่า sexta-feira sexta-feira [pt]
 • การออกเสียงคำว่า quinta-feira quinta-feira [pt]
 • การออกเสียงคำว่า terça-feira terça-feira [pt]
 • การออกเสียงคำว่า quarta-feira quarta-feira [pt]
 • การออกเสียงคำว่า viagem viagem [pt]
 • การออกเสียงคำว่า questão questão [pt]
 • การออกเสียงคำว่า sé [es]
 • การออกเสียงคำว่า neve neve [it]
 • การออกเสียงคำว่า pedra pedra [pt]
 • การออกเสียงคำว่า ameixa ameixa [pt]
 • การออกเสียงคำว่า série série [fr]
 • การออกเสียงคำว่า absorbibilidade absorbibilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า avenida avenida [es]
 • การออกเสียงคำว่า ninfa ninfa [es]
 • การออกเสียงคำว่า tolerabilidade tolerabilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า abortividade abortividade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า bandeira bandeira [pt]
 • การออกเสียงคำว่า prebenda prebenda [es]
 • การออกเสียงคำว่า cabrita cabrita [es]
 • การออกเสียงคำว่า novena novena [es]
 • การออกเสียงคำว่า moqueca moqueca [pt]
 • การออกเสียงคำว่า preexistência preexistência [pt]
 • การออกเสียงคำว่า intrepidez intrepidez [es]
 • การออกเสียงคำว่า jabuticaba jabuticaba [pt]
 • การออกเสียงคำว่า nectarina nectarina [pt]
 • การออกเสียงคำว่า chaveta chaveta [es]
 • การออกเสียงคำว่า fagocitose fagocitose [pt]
 • การออกเสียงคำว่า absurdidade absurdidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า longevidade longevidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า abundidade abundidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า motriz motriz [es]
 • การออกเสียงคำว่า semolina semolina [en]
 • การออกเสียงคำว่า neurologia neurologia [ia]
 • การออกเสียงคำว่า abnormidade abnormidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า naftalina naftalina [es]
 • การออกเสียงคำว่า absorbilidade absorbilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า desafabilidade desafabilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า bundinha bundinha [pt]
 • การออกเสียงคำว่า premissa premissa [pt]
 • การออกเสียงคำว่า nicotina nicotina [it]
 • การออกเสียงคำว่า neurolinguística neurolinguística [pt]
 • การออกเสียงคำว่า abditividade abditividade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า toxidez toxidez [pt]
 • การออกเสียงคำว่า instigação instigação [pt]
 • การออกเสียงคำว่า incitação incitação [pt]
 • การออกเสียงคำว่า nosologia nosologia [pt]
 • การออกเสียงคำว่า ruga ruga [it]
 • การออกเสียงคำว่า dendrologia dendrologia [it]
 • การออกเสียงคำว่า abacelabilidade abacelabilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า ninfeta ninfeta [pt]
 • การออกเสียงคำว่า imanência imanência [pt]
 • การออกเสียงคำว่า neuropsiquiatria neuropsiquiatria [pt]
 • การออกเสียงคำว่า lingüiça lingüiça [pt]
 • การออกเสียงคำว่า xesta xesta [gl]
 • การออกเสียงคำว่า desamalgamação desamalgamação [pt]
 • การออกเสียงคำว่า neurite neurite [pt]
 • การออกเสียงคำว่า abalabilidade abalabilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า rutina rutina [cs]
 • การออกเสียงคำว่า tola tola [pt]
 • การออกเสียงคำว่า heterocromia heterocromia [pt]
 • การออกเสียงคำว่า desbandada desbandada [es]
 • การออกเสียงคำว่า torcedura torcedura [es]
 • การออกเสียงคำว่า sensitiva sensitiva [es]
 • การออกเสียงคำว่า imprecação imprecação [pt]
 • การออกเสียงคำว่า tolear tolear [gl]
 • การออกเสียงคำว่า descortesia descortesia [pt]
 • การออกเสียงคำว่า impavidez impavidez [es]
 • การออกเสียงคำว่า abolibilidade abolibilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า niacina niacina [pt]
 • การออกเสียงคำว่า sesta sesta [pt]
 • การออกเสียงคำว่า russofonia russofonia [pt]
 • การออกเสียงคำว่า odalisca odalisca [pt]
 • การออกเสียงคำว่า abaliedade abaliedade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า efeméride efeméride [pt]
 • การออกเสียงคำว่า neomicina neomicina [pt]
 • การออกเสียงคำว่า naveta naveta [pt]
 • การออกเสียงคำว่า neurotoxina neurotoxina [pt]
 • การออกเสียงคำว่า nefrite nefrite [pt]
 • การออกเสียงคำว่า reaquisição reaquisição [pt]
 • การออกเสียงคำว่า necrofagia necrofagia [pt]
 • การออกเสียงคำว่า invectiva invectiva [pt]
 • การออกเสียงคำว่า inexigibilidade inexigibilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า rainha-mãe rainha-mãe [pt]
 • การออกเสียงคำว่า aurora austral aurora austral [pt]
 • การออกเสียงคำว่า oiticica oiticica [pt]
 • การออกเสียงคำว่า irresponsabilidade irresponsabilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า pretexta pretexta [pt]
 • การออกเสียงคำว่า náiade náiade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า inacessibilidade inacessibilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า inascibilidade inascibilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า imodicidade imodicidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า descanção descanção [pt]
 • การออกเสียงคำว่า inaturalidade inaturalidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า flogisticação flogisticação [pt]
 • การออกเสียงคำว่า inaproveitabilidade inaproveitabilidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า negritude negritude [pt]
 • การออกเสียงคำว่า impontualidade impontualidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า inapreciabilidade inapreciabilidade [pt]