หมวดหมู่:

substantivo feminino

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo feminino

 • การออกเสียง : palavra palavra [pt]
 • การออกเสียง : sexta-feira sexta-feira [pt]
 • การออกเสียง : quinta-feira quinta-feira [pt]
 • การออกเสียง : terça-feira terça-feira [pt]
 • การออกเสียง : quarta-feira quarta-feira [pt]
 • การออกเสียง : viagem viagem [pt]
 • การออกเสียง : questão questão [pt]
 • การออกเสียง : sé [es]
 • การออกเสียง : neve neve [it]
 • การออกเสียง : pedra pedra [pt]
 • การออกเสียง : avenida avenida [es]
 • การออกเสียง : série série [fr]
 • การออกเสียง : ameixa ameixa [pt]
 • การออกเสียง : absorbibilidade absorbibilidade [pt]
 • การออกเสียง : moqueca moqueca [pt]
 • การออกเสียง : ninfa ninfa [es]
 • การออกเสียง : tolerabilidade tolerabilidade [pt]
 • การออกเสียง : abortividade abortividade [pt]
 • การออกเสียง : bandeira bandeira [pt]
 • การออกเสียง : prebenda prebenda [es]
 • การออกเสียง : novena novena [es]
 • การออกเสียง : cabrita cabrita [es]
 • การออกเสียง : jabuticaba jabuticaba [pt]
 • การออกเสียง : semolina semolina [en]
 • การออกเสียง : preexistência preexistência [pt]
 • การออกเสียง : intrepidez intrepidez [es]
 • การออกเสียง : nectarina nectarina [pt]
 • การออกเสียง : chaveta chaveta [es]
 • การออกเสียง : longevidade longevidade [pt]
 • การออกเสียง : fagocitose fagocitose [pt]
 • การออกเสียง : absurdidade absurdidade [pt]
 • การออกเสียง : abundidade abundidade [pt]
 • การออกเสียง : motriz motriz [es]
 • การออกเสียง : sesta sesta [it]
 • การออกเสียง : neurologia neurologia [ia]
 • การออกเสียง : abnormidade abnormidade [pt]
 • การออกเสียง : naftalina naftalina [es]
 • การออกเสียง : absorbilidade absorbilidade [pt]
 • การออกเสียง : bundinha bundinha [pt]
 • การออกเสียง : desafabilidade desafabilidade [pt]
 • การออกเสียง : premissa premissa [pt]
 • การออกเสียง : nicotina nicotina [it]
 • การออกเสียง : neurolinguística neurolinguística [pt]
 • การออกเสียง : abditividade abditividade [pt]
 • การออกเสียง : toxidez toxidez [pt]
 • การออกเสียง : instigação instigação [pt]
 • การออกเสียง : ruga ruga [la]
 • การออกเสียง : nosologia nosologia [pt]
 • การออกเสียง : incitação incitação [pt]
 • การออกเสียง : lingüiça lingüiça [pt]
 • การออกเสียง : inexigibilidade inexigibilidade [pt]
 • การออกเสียง : ninfeta ninfeta [pt]
 • การออกเสียง : dendrologia dendrologia [it]
 • การออกเสียง : rutina rutina [cs]
 • การออกเสียง : abacelabilidade abacelabilidade [pt]
 • การออกเสียง : imanência imanência [pt]
 • การออกเสียง : neuropsiquiatria neuropsiquiatria [pt]
 • การออกเสียง : tola tola [pt]
 • การออกเสียง : xesta xesta [gl]
 • การออกเสียง : neurite neurite [pt]
 • การออกเสียง : desamalgamação desamalgamação [pt]
 • การออกเสียง : heterocromia heterocromia [pt]
 • การออกเสียง : abalabilidade abalabilidade [pt]
 • การออกเสียง : torcedura torcedura [es]
 • การออกเสียง : desbandada desbandada [es]
 • การออกเสียง : cataplana cataplana [pt]
 • การออกเสียง : sensitiva sensitiva [es]
 • การออกเสียง : imprecação imprecação [pt]
 • การออกเสียง : tolear tolear [gl]
 • การออกเสียง : descortesia descortesia [pt]
 • การออกเสียง : efeméride efeméride [pt]
 • การออกเสียง : impavidez impavidez [es]
 • การออกเสียง : abolibilidade abolibilidade [pt]
 • การออกเสียง : niacina niacina [pt]
 • การออกเสียง : odalisca odalisca [pt]
 • การออกเสียง : abaliedade abaliedade [pt]
 • การออกเสียง : neomicina neomicina [pt]
 • การออกเสียง : naveta naveta [pt]
 • การออกเสียง : neurotoxina neurotoxina [pt]
 • การออกเสียง : rainha-mãe rainha-mãe [pt]
 • การออกเสียง : nefrite nefrite [pt]
 • การออกเสียง : reaquisição reaquisição [pt]
 • การออกเสียง : necrofagia necrofagia [pt]
 • การออกเสียง : oiticica oiticica [pt]
 • การออกเสียง : invectiva invectiva [pt]
 • การออกเสียง : russofonia russofonia [pt]
 • การออกเสียง : aurora austral aurora austral [pt]
 • การออกเสียง : refrega refrega [pt]
 • การออกเสียง : negritude negritude [pt]
 • การออกเสียง : irresponsabilidade irresponsabilidade [pt]
 • การออกเสียง : náiade náiade [pt]
 • การออกเสียง : pretexta pretexta [pt]
 • การออกเสียง : inacessibilidade inacessibilidade [pt]
 • การออกเสียง : inascibilidade inascibilidade [pt]
 • การออกเสียง : imodicidade imodicidade [pt]
 • การออกเสียง : descanção descanção [pt]
 • การออกเสียง : flogisticação flogisticação [pt]
 • การออกเสียง : inaturalidade inaturalidade [pt]
 • การออกเสียง : inaproveitabilidade inaproveitabilidade [pt]
 • การออกเสียง : sêmola sêmola [pt]