หมวดหมู่:

substantivo de dois gêneros

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo de dois gêneros

 • การออกเสียงคำว่า Navajo Navajo [en]
 • การออกเสียงคำว่า ninja ninja [pt]
 • การออกเสียงคำว่า neoliberal neoliberal [es]
 • การออกเสียงคำว่า neonazista neonazista [pt]
 • การออกเสียงคำว่า niteroiense niteroiense [pt]
 • การออกเสียงคำว่า entra-e-sai entra-e-sai [pt]
 • การออกเสียงคำว่า subchefe subchefe [pt]
 • การออกเสียงคำว่า jeje jeje [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Assexual Assexual [pt]
 • การออกเสียงคำว่า rufista rufista [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Racionalista Racionalista [pt]
 • การออกเสียงคำว่า norte-vietnamita norte-vietnamita [pt]
 • การออกเสียงคำว่า contubernal contubernal [pt]
 • การออกเสียงคำว่า escanifre escanifre [pt]
 • การออกเสียงคำว่า entradista entradista [pt]
 • การออกเสียงคำว่า nambiquara nambiquara [pt]