หมวดหมู่:

substantivo de dois gêneros

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantivo de dois gêneros

 • การออกเสียง : Navajo Navajo [en]
 • การออกเสียง : ninja ninja [pt]
 • การออกเสียง : neoliberal neoliberal [es]
 • การออกเสียง : neonazista neonazista [pt]
 • การออกเสียง : niteroiense niteroiense [pt]
 • การออกเสียง : entra-e-sai entra-e-sai [pt]
 • การออกเสียง : subchefe subchefe [pt]
 • การออกเสียง : jeje jeje [pt]
 • การออกเสียง : Assexual Assexual [pt]
 • การออกเสียง : rufista rufista [pt]
 • การออกเสียง : norte-vietnamita norte-vietnamita [pt]
 • การออกเสียง : Racionalista Racionalista [pt]
 • การออกเสียง : contubernal contubernal [pt]
 • การออกเสียง : escanifre escanifre [pt]
 • การออกเสียง : entradista entradista [pt]
 • การออกเสียง : nambiquara nambiquara [pt]