หมวดหมู่:

strona bierna

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstrona bierna

 • การออกเสียง : używane używane [pl]
 • การออกเสียง : przebudzony przebudzony [pl]
 • การออกเสียง : zjednani zjednani [pl]
 • การออกเสียง : nieobsadzony nieobsadzony [pl]
 • การออกเสียง : zesłani zesłani [pl]
 • การออกเสียง : odizolowana odizolowana [pl]
 • การออกเสียง : przepytywany przepytywany [pl]
 • การออกเสียง : zremisowany zremisowany [pl]
 • การออกเสียง : wyziębiony wyziębiony [pl]
 • การออกเสียง : schwytany schwytany [pl]
 • การออกเสียง : uciszany uciszany [pl]
 • การออกเสียง : przeszkolona przeszkolona [pl]
 • การออกเสียง : schylony schylony [pl]
 • การออกเสียง : obrażane obrażane [pl]
 • การออกเสียง : składowany składowany [pl]
 • การออกเสียง : proszony proszony [pl]
 • การออกเสียง : dotarty dotarty [pl]
 • การออกเสียง : przeprowadzony przeprowadzony [pl]
 • การออกเสียง : związane związane [pl]
 • การออกเสียง : wygrany wygrany [pl]
 • การออกเสียง : zainscenizowana zainscenizowana [pl]
 • การออกเสียง : nieoprocentowany nieoprocentowany [pl]
 • การออกเสียง : zdyskwalifikowany zdyskwalifikowany [pl]
 • การออกเสียง : niewypełniony niewypełniony [pl]
 • การออกเสียง : objęta objęta [pl]
 • การออกเสียง : rozrzuceni rozrzuceni [pl]
 • การออกเสียง : zahartowana zahartowana [pl]
 • การออกเสียง : zgruchotane zgruchotane [pl]
 • การออกเสียง : przytępione przytępione [pl]
 • การออกเสียง : przymrużone przymrużone [pl]
 • การออกเสียง : ewakuowani ewakuowani [pl]
 • การออกเสียง : skonsumowany skonsumowany [pl]
 • การออกเสียง : oswobodzony oswobodzony [pl]
 • การออกเสียง : przypisywany przypisywany [pl]
 • การออกเสียง : nadwyrężony nadwyrężony [pl]
 • การออกเสียง : poświęcony poświęcony [pl]
 • การออกเสียง : wciśnięci wciśnięci [pl]
 • การออกเสียง : zaszczuta zaszczuta [pl]
 • การออกเสียง : potępiona potępiona [pl]
 • การออกเสียง : umęczony umęczony [pl]
 • การออกเสียง : uwypukleni uwypukleni [pl]
 • การออกเสียง : zaawansowany zaawansowany [pl]
 • การออกเสียง : nieudawane nieudawane [pl]
 • การออกเสียง : spłoszone spłoszone [pl]
 • การออกเสียง : zaczęty zaczęty [pl]
 • การออกเสียง : postrzegany postrzegany [pl]
 • การออกเสียง : niezlokalizowany niezlokalizowany [pl]
 • การออกเสียง : uknuty uknuty [pl]
 • การออกเสียง : wydeptane wydeptane [pl]
 • การออกเสียง : zdobiony zdobiony [pl]
 • การออกเสียง : zruszona zruszona [pl]
 • การออกเสียง : upozorowany upozorowany [pl]
 • การออกเสียง : odwołane odwołane [pl]
 • การออกเสียง : rozdzielona rozdzielona [pl]
 • การออกเสียง : urodzona urodzona [pl]
 • การออกเสียง : przywoływany przywoływany [pl]
 • การออกเสียง : skoncentrowany skoncentrowany [pl]
 • การออกเสียง : zwołany zwołany [pl]
 • การออกเสียง : politurowany politurowany [pl]
 • การออกเสียง : noszone noszone [pl]
 • การออกเสียง : wskazywane wskazywane [pl]
 • การออกเสียง : niezapięty niezapięty [pl]
 • การออกเสียง : ozdabiany ozdabiany [pl]
 • การออกเสียง : pociągnięta pociągnięta [pl]
 • การออกเสียง : skumulowana skumulowana [pl]
 • การออกเสียง : wyrzeźbiony wyrzeźbiony [pl]
 • การออกเสียง : popisana popisana [pl]
 • การออกเสียง : uszykowany uszykowany [pl]
 • การออกเสียง : wykończony wykończony [pl]
 • การออกเสียง : podkoloryzowany podkoloryzowany [pl]
 • การออกเสียง : pokrzywdzona pokrzywdzona [pl]
 • การออกเสียง : podochoceni podochoceni [pl]
 • การออกเสียง : tropione tropione [pl]
 • การออกเสียง : znakowany znakowany [pl]
 • การออกเสียง : porozrzucane porozrzucane [pl]
 • การออกเสียง : wsparty wsparty [pl]
 • การออกเสียง : szkalowany szkalowany [pl]
 • การออกเสียง : wyzwolony wyzwolony [pl]
 • การออกเสียง : lukrowane lukrowane [pl]
 • การออกเสียง : wydarta wydarta [pl]
 • การออกเสียง : pozyskany pozyskany [pl]
 • การออกเสียง : nakryty nakryty [pl]
 • การออกเสียง : używana używana [pl]
 • การออกเสียง : powykręcane powykręcane [pl]
 • การออกเสียง : zatytułowany zatytułowany [pl]
 • การออกเสียง : zwiększona zwiększona [pl]
 • การออกเสียง : zakneblowany zakneblowany [pl]
 • การออกเสียง : obarczony obarczony [pl]
 • การออกเสียง : zbeszczeszczone zbeszczeszczone [pl]
 • การออกเสียง : ocieplony ocieplony [pl]
 • การออกเสียง : przeszklona przeszklona [pl]
 • การออกเสียง : zalakowany zalakowany [pl]
 • การออกเสียง : poddawany poddawany [pl]
 • การออกเสียง : wypieczony wypieczony [pl]
 • การออกเสียง : zapłodniona zapłodniona [pl]
 • การออกเสียง : zaprzestana zaprzestana [pl]
 • การออกเสียง : odwiedzany odwiedzany [pl]
 • การออกเสียง : przyparty przyparty [pl]
 • การออกเสียง : stuknięty stuknięty [pl]
 • การออกเสียง : postrzępione postrzępione [pl]