หมวดหมู่:

stolica Ukrainy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstolica Ukrainy

  • การออกเสียง : Kijowie Kijowie [pl]