หมวดหมู่:

stelmach

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงstelmach

  • การออกเสียง : Kołodziejski Kołodziejski [pl]