หมวดหมู่:

spotkanie ~~

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงspotkanie ~~

  • การออกเสียง : na szczycie na szczycie [pl]
  • การออกเสียง : na Wawelu na Wawelu [pl]