• การออกเสียงคำว่า Stadionlauf Stadionlauf [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sportklettern Sportklettern [de]
 • การออกเสียงคำว่า Waffenlauf Waffenlauf [de]
 • การออกเสียงคำว่า Unterwasserhockey Unterwasserhockey [de]
 • การออกเสียงคำว่า Schleuderball Schleuderball [de]
 • การออกเสียงคำว่า Straßenfußball Straßenfußball [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sitzfußball Sitzfußball [de]
 • การออกเสียงคำว่า Wokfahren Wokfahren [de]
 • การออกเสียงคำว่า Wakeboarding Wakeboarding [de]
 • การออกเสียงคำว่า Schwierigkeitsklettern Schwierigkeitsklettern [de]
 • การออกเสียงคำว่า Tischeishockey Tischeishockey [de]
 • การออกเสียงคำว่า Seesport Seesport [de]
 • การออกเสียงคำว่า Speedklettern Speedklettern [de]
 • การออกเสียงคำว่า Stehpaddeln Stehpaddeln [de]
 • การออกเสียงคำว่า Unterwasserrugby Unterwasserrugby [de]
 • การออกเสียงคำว่า Straßenrennen Straßenrennen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sitzvolleyball Sitzvolleyball [de]
 • การออกเสียงคำว่า Taubenschießen Taubenschießen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Schachboxen Schachboxen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Wanderreiten Wanderreiten [de]
 • การออกเสียงคำว่า Speerwerfen Speerwerfen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Steinstoßen Steinstoßen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Zwergenwerfen Zwergenwerfen [de]
 • การออกเสียงคำว่า skateboarding skateboarding [en]
 • การออกเสียงคำว่า Skispringen Skispringen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Tretrollersport Tretrollersport [de]
 • การออกเสียงคำว่า Seilklettern Seilklettern [de]
 • การออกเสียงคำว่า Steinwerfen Steinwerfen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sportwagenrennen Sportwagenrennen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Schlagball Schlagball [de]